13R. JOSEF NEBESKÝ a ALŽBĚTA GARAJOVÁ 

18.09.2021

Antonínu Nebeskému a Anně Peterkové se v Podolí č.p. 27 (dnes část Mšené-lázně) dne 15. března 1925 narodil syn Josef Nebeský

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Alžbětou Garajovou, narozenou dne 26. května 1924 v obci Šafárikovo, část obce Behynce, okres Rimavská Sobota (dnes Tornal´a), zemřela ve svých 75 letech dne 17. listopadu 1999. Jejím otcem Štefan Garaj, narozený 1. ledna 1886 v Gemerské Panici, okres Šafárikovo. Matka byla Alžběta Cselényi, narozená 1. února 1888 v obci Lekeń, okres Šafárikovo, zemřela ve svých 67 dne 18. února 1955  

V Mostě se jim narodil:

- 31. října 1957 syn Josef Nebeský, který zemřel ve svých 26 letech dne 10. července 1983 v Mostě