12R. ANTONÍN NEBESKÝ a ANNA PETERKOVÁ 

12.09.2021

Václavu Nebeskému a Marii Vysoké se v Budyni č.p. 71 dne 9. června 1894 narodil syn Antonín Nebeský

Ve svých 24 letech se dne 23. dubna 1918 v Charvatcích oženil s Annou Peterkovou, která se narodila 30. května 1892 v Podolí č.p. 27, okres Libochovice (dnes část Mšené-lázně). Její otec byl Josef Peterka, dělník z Podolí č.p. 27, syn Františeka Peterky, dělníka (rolníka) v Lukově č.p. 19 a matky Anežky Šrámkové z Lukova č.p. 19. Matka byla Marie Záveská z Vrbce 24, narozena dne 30. prosince 1864 jako nemanželská dcera Marie Záveské, dcery Isidora Záveského, domkaře z Vrbky č.p. 24 a Anny rozené Kocourkové z Vrbky č.p. 24.

Po svatbě žili v Podolí č.p. 27, kde se jim narodil:

- 15. března 1925 syn Josef Nebeský, který zemřel ve svých 49 letech dne 23. dubna 1974

Zhruba v době narození Anny Peterkové byl  pachtýřem hostince v Podolí č.p. 32 Václav Seliger. Syn Josefa Nebeského a Anny Peterkové, rovněž Josef Nebeský, se oženil s Marií Seligerovou, jejíž rod pocházel z Dubé a okolí, která je od Podolí vzdálena cca 50 km. Je to s největší pravděpodobností její příbuzný.