14R. JOSEF NEBESKÝ a MARIE SELIGEROVÁ 

01.09.2021

Josefu Nebeskému a Alžbětě Garajové se v Mostě dne 31. října 1957 narodil syn Josef Nebeský

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Marií Seligerovou, která se narodila 29. července 1955 v Duchcově, okres Teplice. Jejím otcem byl Vilém Seliger, narozený 28. června 1910 v Dubé, okres Česká Lípa, zemřel ve svých 65 letech dne 26. srpna 1975 v Praze. Matka byla Marie Staňková, narozená dne 26. srpna 1921 v Teplicích, zemřela ve svých 75 letech dne 17. července 1996 v Mostě. 

V Mostě se jim narodila:

- 29. srpna 1979 dcera Pavlína Nebeská


Rodiče Viléma Seligera byli Antonín Seliger, narozený 22. dubna 1880 v Blatcích, okres Česká Lípa a zemřel ve svých 65 letech v Dubé na náměstí v roce 1945, když jej roztrhala bomba. Matka byla Julie Kubíčková, narozená 24. dubna 1881 ve Slaným, okres Kladno. O  rodu Seligerů, historii rodných měst a obcí jejich členů i o životě v Sudetech se dočtete více zde

Rodiče Marie Staňkové byli Josef Staněk, narozený 13. září 1889 v Jenišově Újezdě, okres Bílina (otec Josef Staněk a matka Kateřina Ouliková) a matka Marie Herglotzová, narozená 29. března 1892 v Radovesici - Hetově, okres Teplice (otec Josef Herglotz a Jana Stadlerová, v oddacím listu z roku 1920 je uvedeno Stadtherrová).