10L-1-2. JOSEF NEBESKÝ a ALŽBĚTA ŠARBOCHOVÁ

24.10.2021

Jan Nebeský a Terezie Žůlová měli syna Josefa Nebeského. Narodil se v roce 1831, zemřel ve věku 55 let dne 30. srpna 1886 náhle na mrtvici v Roztokách. 

Byl to nádeník (pomocný dělník na příležitostnou práci, najímaný na jeden den). Narodil se v Husinci č.p. 11 (současná adresa Husinecká 11, Husinec). 

Dne 10. května 1853 se v Klecanech oženil s Alžbětou Šarbochovou (v některých záznamech je psána jen Šarochová). 

Jejím otcem byl Matěj Šarboch, mistr krejčí v Řeži č.p. 3. Matka byla Magdalena Sládková (Vlková ???), narozená roku 1790 v Kamýku č.p. 8. Seznámili se tedy přes své otce, když byli oba krejčími? 

Matěj Šarboch zemřel ve věku 82 let na marasmus (úbytek váhy) dne 22. března 1866. Z knihy úmrtí vyčteme, že to byl dále nádeník z Větrušic, ovčák statku Kapituly Vyšehradské.

Magdalena Šarbochová zemřela jako vdova ve věku 82 let dne 3. února 1872 na sešlost věkem. 

Několik let bydleli v Husinci č.p. 11

Současná podoba domu č.p. 11 v Husinci
Současná podoba domu č.p. 11 v Husinci

Zde se jim narodili dne:

- ? 1854 syn Václav Nebeský, který zemřel ve třech letech dne 24. dubna 1857

- 24. prosince 1857 dcera ??? Nebeská, která zemřela zřejmě po třech hodinách dne 24. prosince 1857, otec uveden Václav (zatím nevíme, zda jde o chybu nebo o bratra Josefa Nebeského a chybně je tudíž uvedena matka)

- 8. dubna 1861 dvojčata Tomáš a Marie Nebeských, Marie zemřela po osmi dnech 16. dubna 1861 a Tomáš zemřel po 14 dnech 22. dubna 1861. U Marie jsou sice zapsáni rodiče Anna a Václav Nebeský, ale je tam také podpis jiného křtěcího (faráře). S největší pravděpodobností jde tedy o chybu v zápisu.

- 21. února 1862 syn TOMÁŠ NEBESKÝ 

Poté je už uváděno jen bydliště Řež č.p. 3 (současná adresa Na Výsluní 3, Řež), stavební parcela č. 17. V současné době je stavební parcela č. 17 rozdělena na 17/1 (č.p. 3) a 17/2 (č.p. 15) - můj rodný dům. 

Na této adrese se narodili dne:

- 28. července 1863 syn Antonín Nebeský, který zemřel ve čtyřech letech dne 24. března 1867

- 14. května 1865 dcera Rosalie Nebeská

- 22. dubna 1867 syn Antonín Nebeský, který zemřel v necelém jednom roce dne 24. dubna 1868 na psotník

- 18. července 1870 dcera Marie Nebeská

- 29. března 1873 dcera Alžběta Nebeská

- ??? dcera Anna Nebeská