11L-1. TOMÁŠ NEBESKÝ a FRANTIŠKA MALEČKOVÁ

04.10.2021

Josef Nebeský a Alžběta Šarbochová měli po svatbě v roce 1853 celkem čtyři děti, dokonce i dvojčátka, ale žádné bohužel dlouho nepřežilo. Prvorozený syn se dožil 3 let. Druhorozená dcera zemřela zřejmě po třech hodinách. Dvojčátka, kluk a holka, zemřeli do 14 dnů. 

Dne 21. února 1862 se jim narodil další syn, a to Tomáš Nebeský

Bylo to poslední dítě narozené v Husinci č.p. 11 (současná adresa Husinecká 11, Husinec), další děti se Josefovi a Alžbětě již narodili v Řeži č.p. 3 (současná adresa Na Výsluní 3, Řež). Od roku 1903 byla adresa psána Řež č.p. 3a.

Současná podoba domu č.p. 11 v Husinci
Současná podoba domu č.p. 11 v Husinci

Tomáš Nebeský zemřel ve svých 66 letech dne 20. srpna 1928 v Řeži. 

Pracoval jako dělník. V roce 1895 se objevuje záznam "dělník ve skále", pracoval zřejmě v husineckém kamenolomu, a to min. do roku 1911. V roce 1924 byl členem obecního zastupitelstva (ve funkci starosty pokračoval Antonín Čibera, radními byl Štěpán Kolenáč a Karel Bulvas). V roce 1926 je zemědělcem

Bydlel v Řeži č.p. 3, ale v matrikách narozených je všude uváděno "příslušný do Slatiny, okr. Velvary", datum 8. dubna 1861. Datum je shodné s narozením Tomáše Nebeského, jednoho ze zemřelých dvojčat, který se narodil o necelý rok před ním. Příslušnost k domovské obci se nabývala narozením, provdáním se, přijetím do obecního svazku nebo přikázáním (více se lze dočíst v kapitole Domovská příslušnost). 

Tomáš Nebeský se dne 25. listopadu 1888 ve svých 26 letech oženil v Roztokách s Františkou Malečkovou, narozenou 18. února 1865 v Roztokách.

Jejím otcem byl Jan Maleček, domovník v Roztokách č.p. 14 (současná adresa Tiché údolí 14, Roztoky). Matka byla Marie Sládková (v dřívějších zápisech psáno Slávková) z Roztok.

Narodili se jim:

- 24. dubna 1889 dcera Anna Nebeská, která byla ve svých 22 letech oddána dne 6. listopadu 1911 s Josefem Křivanem, narodila se 5 měsíců po svatbě

- 8. srpna 1890 syn Josef Tomáš Nebeský, který zemřel v 1 roce a 6 měsících dne 21. ledna 1892 na zánět plic

- 15. ledna 1893 dcera Růžena Anežka Nebeská, která byla ve svých 26 letech oddána dne 23. února 1919 s Karlem Hodanem ze Žalova 

- 28. srpna 1894 syn Alois Nebeský, který zemřel ve svých osmi měsících dne 3. května 1895 na zánět mozku

- 15. dubna 1896 dcera Rozalie Nebeská

- 22. srpna 1899 syn Václav Nebeský, který byl dne 25. dubna 1926 ve svých 25 letech oddán v Kralupech nad Vltavou s Helenou Novotnou z Kralup, zemřel ve svých nedožitých 43 letech dne 24. února 1942 v koncentračním táboře v Sachsenhausenu (jako dítě si pamatuji, že jsem u pomníků hrdě stála čestnou pionýrskou stráž a recitovala nějakou básničku, v té době a ani dlouho potom jsem netušila, že jednou z obětí války je i můj prapředek ...) 

Pomník obětem II. světové války v Řeži
Pomník obětem II. světové války v Řeži

- 20. června 1902 syn Alois Nebeský, který ve svých 5 měsících dne 2. prosince 1902 zemřel na Catarrh ventriculi et intestine (zánět žaludku a střev), Bronchitis (zánět velkých a středních cest dýchacích) a Rachitis (křivice - nejčastější onemocnění pohybového aparátu postihující děti) 

- 10. prosince 1903 syn Josef Nebeský, v roce 1945 byl velitelem Sboru dobrovolných hasičů, o jeho zásahu se můžeme více dočíst zde

- 28. září 1906 syn  FRANTIŠEK VÁCLAV NEBESKÝ, který se ve svých 29 letech dne 29. září 1935 ve Zvoleněvsi oženil s Antonií Vintrovou ze Zvoleněvsi 

- 21. dubna 1911 mrtvé dítě (chlapec), do matriky byla porodní bába zapsána