8L-2. JOSEF NEBESKÝ a MARIE DURASOVÁ

03.12.2021

Václavu Matějovi Nebeskému a Alžbětě Polákové se dne 16. března 1747 narodil syn (Josephus) Josef Nebeský. Zemřel ve svých 60 letech dne 31. března 1807.

Byl to sedlák. Žil v Letkách č.p. 7, dnes součást Libčic nad Vltavou. Dům, resp. všechny původní domy z Letek se již nedochovaly. 

Ve svých 27 letech dne 6. února 1774 se oženil s o rok starší Marií Durasovou, vdovou po Thomamovi Durasovi, sedlákovi ze Želenic č.p. 7, poddaného k panství Smečno. Za svědky jim byl Jan Vyšín, domkář z Úholiček a Matěj Duras ze Želenic. 

Josef Nebeský s manželkou žili v Želenicích č.p. 7 a od roku 1792 do roku 1808 zde byl dokonce rychtářem

Bývalé č.p. 7 - dům Nebeských
Bývalé č.p. 7 - dům Nebeských

Jak a proč se ocitl Josef Nebeský z Letek právě v těchto končinách a dokonce si zde vybral nevěstu, se již zřejmě nedozvíme. Každopádně tento kraj zůstal s naším rodem propojen i dalších 300 let. Vztah Nebeských byl kromě Letek a jim nejbližší Řeže a Husince, rovněž k obci Slatina (zatím nevíme z jakého důvodu tu měl jeden předek domovské právo), ale i ke Zvoleněvsi, odkud pocházela moje babička.

Při hledání v matrikách mě pochopitelně zaujalo jméno "Thomam Duras". Při jejich čtení, resp. spíše jejich luštění, se totiž peru nejen se staročeštinou, ale hlavně s němčinou a ještě více s latinou. Následné "detektivní pátrání" však najednou přineslo zcela nečekané ovoce.

Nějaký Duras totiž přišel s králem Janem Lucemburským do Čech - v jeho suitě, doprovodu. Protože byl z kraje okolo Bordeaux (dodnes zde stojí hrad Chateaux de Duras), přivezl do Čech sazenice vinné révy, a od té doby se v Čechách pěstuje i francouzské víno. 

Roku 1455 přišel z Prahy do Želenic první Duras, jmenoval se Jan a jeho žena Kateřina. Byl to měšťan, založil zde grunt č.p. 1 a stal se zakladatelem jednoho z nejstarších selských rodů na Slánsku. V závěti z roku 1460 odkazuje statek o třech lánech polí v Želenicích své manželce Kateřině a synu Václavovi. Od té doby jméno Duras nebo Důras figuruje snad v každé zaznamenané události této obce. Na zdejším hřbitově jsou stále jejich udržované hroby.

Objevila jsem knihu Paměti obce Želenice, kterou zpracoval Josef Švejek, řídící učitel a pracovník archivu královského města Slaného, a kterou vydal Zdeněk Petržíla, rodák ze Želenic. Vznikla tak, že pan Švejek hledal látku pro připravovaný článek "Rodina Důrasová v Želenicích". V Pamětech obce Želenice, která dnes slouží jako kronika obce, jsem objevila velmi mnoho zajímavých informací (nejen o rodu Důrasů), které přiblíží tehdejší život našich předků, a proto je z větší části uvádím zde ... 

Z knihy narození se dovídáme, že v Želenicích č.p. 7 se Thomasovi Durasovi a Marii narodila:

- 14. května 1773 dcera Marie Durasová

Thomas Duras dne 25. října 1773 ve věku 23 let zemřel. Jeho otcem byl Thomam Duras a matkou Ludmila Durasová, ta zemřela ve věku 71 let, rok po svém synovi.

Vdova Marie Anna Durasová se narodila roku 1748, dne 6. února 1774 se provdala za sedláka Josefa Nebeského z Letek č.p. 7. V Želenicích č.p. 7, kam se Josef Nebeský přiženil se narodili:

- 30. května 1775 dcera Anna Nebeská

- blíže nezjištěného data roku 1776 dcera Kateřina Nebeská, která zemřela ve svých 58 letech dne 14. července 1834 

- 24. února 1777 syn Matěj Nebeský, který zemřel ve svém necelém 1 roce dne 25. ledna 1778

- 29. května 1779 dcera Marie Magdalena Nebeská, která zemřela ve svých nedožitých 2 letech dne 29. dubna 1781 

- 8. dubna 1781 dcera Kateřina Nebeská, která zemřela ve svých 53 letech dne 14. července 1834

- 27. března 1785 syn František Nebeský, který pravděpodobně zemřel před rokem 1812

- 23. června 1787 syn Jan Nebeský, který zemřel ve svých 19 letech dne 15. dubna 1807 pravděpodobně na břišní tyfus

- 5. srpna 1789 syn Václav Nebeský, který se oženil s Annou Linhartovou z Malých Číčovic č.p. 2

Manželka Josefa Nebeského, Marie Anna Nebeská, zemřela ve svých 55 letech dne 22. prosince 1803 v Želenicích č.p. 7.