9Ž. VÁCLAV NEBESKÝ a ANNA LINHAROVÁ

10.11.2021

Josefu Nebeskému a Marii Anně Durasové se dne 5. srpna 1789 narodil syn Václav NebeskýZemřel ve svých 75 letech dne 2. prosince 1864 tuberkulosu plic.

Byl to sedlák. Žil v Želenicích č.p. 7

Ve svých 18 letech dne 5. června 1807 se v kostelíku sv. Kříže v Malých Číčovicích oženil s 18-letou Annou Linhartovou, dcerou sedláka Josefa Linharta, poddaného k panství Tuchoměřice.

Anna se narodila 13. března 1786 v Malých Číčovicích č.p. 2 (někde je i zápis č.p. 4, v úmrtní knize je její rodné příjmení uvedeno jako Čtrnáctá, což je ale příjmení po sňatku její sestry Barbory). 

Její otec byl Josef Linhart (18. února 1764 - 13. dubna 1835) z Malých Číčovic č.p. 2. 

Matka byla Rosalie Linhartová (5. června 1765 - 13. listopadu 1838), rozená Koucká z Chýnova. Anna Nebeská zemřela ve svých 77 letech dne 11. prosince 1864 v Želenicích č.p. 7, jen pár dní po pohřbu svého manžela Václava na prsní vodnatelnost. V úmrtní knize je zápis o tom, že jejich manželství trvalo 57 let.

Václav Nebeský s manželkou Annou Nebeskou žili v Želenicích č.p. 7, kde se jim narodili:

 - 23. dubna 1809 syn Josef Vojtěch Nebeský, který zemřel ve svých 49 letech dne 23. srpna 1858 jako vdovec na tuberkulosu plic, pracoval jako nádeník

- 16. prosince 1811 dcera Marie Nebeská

- 20. června 1812 dcera Anna Nebeská

- 14. května 1814 dcera Magdalena Nebeská, která se ve svých 29 letech provdala dne 7. listopadu 1843 za 28 letého Václava Waidla, syna Josefa Waidla ze Želenic č.p. 6 a matky Anny

- 28. dubna 1816 syn Jan Nepomuk Nebeský, pracoval jako kovářský mistr v Želenicích č.p. 14, zemřel ve svých 40 letech dne 9. prosince 1856 na tuberkulosu plic, o dva roky později, tj. 2. října 1858 byl vydán Úmrlčí list k novému sňatku jeho ženy Veroniky Nebeské

Veronika Nebeská se narodila roku 1811, byla tedy o 5 let starší než její manžel Jan Nepomuk Nebeský a její druhý manžel, Antonín Hřebenář, byl mladší dokonce o 10 let. Veronika, rozená Košťálová, se narodila ve Skůrech č.p. 12 rolníku Václavu Košťálovi a matce Anně, rozené Hořejší ze Skůr č.p. 11, okr. Kladno. Antonín Hřebenář byl invalidní vojín ze Želenic č.p. 18, syn Václava Hřebenáře, domkáře z Podlešína č.p, 19 a matky Kateřiny, rozené Hochové z Podlešína č.p. 28.

- 6. března 1818 dvojčata Karel Nebeský a František Nebeský

- 23. dubna 1820 syn Václav Nebeský, který zemřel ve svých 62 letech dne 16. října 1882 v Radotíně