11B-5-2. BOŽENA ANNA NEBESKÁ a STANISLAV ČERNÝ

15.10.2021

Janu Křtiteli Nebeskému a Františce Machalické se v Nymburce č.p. 253 dne 28. července 1875 narodila dcera Božena Anna Nebeská. Zemřela ve svých 75 letech dne 8. ledna 1950.

Blíže nezjištěného dne a roku se provdala Stanislava Černého, narozeného dne 7. listopadu 1867. Zemřel ve svých 85 letech dne 12. prosince 1952

Na blíže nezjištěném místě se jim narodili:

- blíže nezjištěného dne a roku syn Stanislav Černý

- blíže nezjištěného dne a roku syn Jiří Černý 

- blíže nezjištěného dne a roku syn Vladimír Černý 

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Stanislava Černá

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Marie Černá

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Dagmar Černá

Zpět na hlavní rodovou větev Nebeských.