13S. LADISLAV NEBESKÝ a IVA KALENDOVÁ 

04.09.2021

MUDr. Ladislavu Nebeskému a Albíně Karolíně Kronbergerové se v Jilemnici č.p. 102 dne 28. ledna 1937 narodil syn Ladislav Nebeský. RNDr. Ladislav Nebeský zemřel ve svých 84 letech dne 13. února 2021 v Praze.

Ladislav Nebeský byl český lingvista, básník, matematický badatel, pedagog, docent pro obor matematika, směr algebra a teorie čísel, autor binární poezie a jeden z autorů časopisu Slovo a slovestnost

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s PhDr. Ivou Kalendovou, která se narodila 14. října 1943 v Hradci Králové

Jejím otcem byl Josef Kalenda, který se narodil 19. ledna 1921 v Račicích nad Trotinou a zemřel dne 13. prosince 1977. Její matka byla Jaroslava Anežka Klešťová, která se narodila 29. dubna 1922 v Žilině na Slovensku a zemřela dne 11. března 2017 v Kosoři. 

S otcem Josefem Kalendou
S otcem Josefem Kalendou

Ladislav Nebeský ml. je významný svým podílem v jazykovědném odvětví, a to nejen v oblasti závislostní syntaxe, fonetiky a statistiky, ale také tvorbou grafů a takzvaných binárních básní. Během své odborné činnosti spolupracoval s odborníky jako je Petr Sgall, Alla Goralčíková a Jiří Jelínek. Zároveň je řazen do proudu tzv. experimentální poezie z 60. let. 

Prvních 18 let svého života strávil v rodné Jilemnici, kde studoval na gymnáziu. Již v mládí měl velký zájem o matematiku a fyziku a proto se po maturitě v roce 1955 rozhodl odejít na vysokou školu do Prahy. Byl přijat na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval obor Matematika a studium zakončil diplomovou prací o matematické statistice. Ke konci studií byl Nebeský v kontaktu s lingvisty převážně z oddělení pro teorii strojového překladu z katedry českého jazyka, obecného jazykozpytu a fonetiky Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze. 

Po promoci v roce 1960 byl nejprve zaměstnán a poté po roce 1962 působil na již zmiňovaném jazykovědném oddělení. Spolu s lingvistou a japanologem Jiřím Jelínkem tvořil nerozlučnou dvojici. Jelínek před svou emigrací v roce 1968 uveřejnil v SlavPrag, 7, 1965 a PSML, 1, 1966 dvě pozoruhodné studie o transformacích. V českém internetovém jazykovědném časopisu Nebeský uveřejnil na 17 původních statí, dva články o analytických modelech jazyka a o užití teorie grafů v lingvistice, jež Nebeského proslavila také jako autora takzvané binární poezie. Ladislav Nebeský je zároveň autorem několika recenzí, které vyšly v SaS, na němž se aktivně podílel a pravidelně do něj přispíval. Všechny své práce publikoval v původním znění také v orientovaných lingvistických sbornících. Například ve SlavPrag, Naší řeči, Phonetica Pragensia, Proceedings Linguistics Phonetics apod. Docent Nebeský působil na Ústavu obecné lingvistiky Univerzity Karlovy v Praze od roku 1962 až do září 2008, kdy odešel do úplného důchodu. Na daném oddělení vyučoval obory jako Matematika pro lingvistiku-fonetiku, Teorii grafů (pro obor logika) nebo Matematika ve filologických vědách pro matematiky. 

V Praze se jim narodil:

- 7. července 1967 syn Mgr. David Nebeský, který se ve svých 26 letech se v Praze oženil dne 6. února 1993 s Lenkou Diblíkovou, se kterou mají dva syny - Daniela Nebeského (nar. 1994) a Marka Nebeského (nar. 1998)

Syn David Nebeský zemřel ve svých 55 letech dne 24. září 2022 v Praze na nádorové onemocnění - lymfon


Zpět na hlavní rodovou větev.