7-1. VÁCLAV ČADSKÝ a DOROTA, ANNA NOVÁKOVÁ ?

24.12.2022

Vítu Čadskému a ? se blíže nezjištěného dne a roku narodil v Čížkově syn Václav Čadský

Václav Čadský se blíže nezjištěného dne a roku oženil s blíže nezjištěnou Dorotou

Dorota pravděpodobně brzy zemřela, neboť Václav Čadský se blíže nezjištěného dne a roku oženil podruhé, a to s Annou Novákovou z Lysolaj. Bydleli pravděpodobně v chalupě č.p. 14.

V Lysolajích (pravděpodobně chalupa č.p. 14) se jim narodili:

- blíže nezjištěného dne roku 1692 syn Matěj Čadský, který zemřel ve svých 54 letech blíže nezjištěného dne roku 1746 v Lysolajích, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Magdalenou

- blíže nezjištěného dne a roku syn Jan Čadský, který zemřel před rokem 1751 v Lysolajích, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Kateřinou, se kterou měl tři děti - Kateřinu Čadskou, Jakuba Čadského a Annu Čadskou

- blíže nezjištěného dne a roku syn Tomáš Čadský, který zemřel blíže nezjištěného dne roku 1767 v Lysolajích, blíže nezjištěného dne a roku se oženil a měl dceru Dorotu Čadskou, která se provdala za Václava Seidla, v roce 1743 je zmínka, že Tomáš Čadský drží chalupu č.p. 14 po V. Čackém (pravděpodobně se jedná o tohoto Tomáše Čadského)