1. VÍT ČADSKÝ a ANNA ?

31.12.2020

Nám zatím nejstarší známý předek je Vít Čadský

Narodil se blíže nezjištěného dne a roku a zemřel blíže nezjištěného dne roku 1698 v Lysolajích (o historii této obce se více dočtete zde).

Vít Čadský se blíže nezjištěného dne a roku oženil s blíže neznámou Annou

V Lysolajích se jim narodili:

- blíže nezjištěného dne a roku syn Václav Čadský, pravděpodobně lysolajský konšel, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Dorotou, která ale brzy zemřela, druhá manželka byla Anna Nováková

- blíže nezjištěného dne roku 1682 syn MATĚJ ČADSKÝ, který zemřel ve svých 75 letech dne 6. října 1757 v Lysolajích

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Kateřina Čadská

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Alžběta Čadská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Matěje Houdka

- blíže nezjištěného dne a roku syn Jan Čadský, který zemřel blíže nezjištěného dne roku 1767 v Lysolajích


Pohled do Lysolaj té doby nám poskytují zprávy o oceňování - šacování - tamních usedlostí.

Dvůr Kunšovský č.p. 1 (ve 20. stol. U Zajíců)

Ke dvoru náleželo 12 strychů polí, vinička, zahrada s rozličným stromovím, háječek a mlýn s jedním kolem a stoupou na potoce s nestálou vodou, s rybníčkem násadním na jednu kopu plůdku o výměře 245 sáchů čtverečních.

V létech 1618 - 1648 byl dvůr pustý a zruinován. Zápisná držitelka dvora v roce 1711 požádala úřad nejvyššího purkrabství o odklad placení peněz s odůvodněním špatného stavu dvora zatíženého kontribucí, robotami a jinými břemeny. Současně požádala o nového hospodáře. Úřad nejvyššího purkrabství uložil provést prohlídku dvora. O provedení prohlídky byl proveden tento zápis:

"Poručeno nám milostivou vrchností, aby statek Jakuba Vokouna se prohlédl. Tak sme se na tom usnesli včerejšího dne: Takový statek projedený neuživí, hospodářství nemůže jít, jak se tam spatřuje, není kde kusa podlahy. Pole jsou zpustošený, trávou zarostlý. Takové pole dobrého hospodáře potřebuje. Ke statku přináleží následující inventář: koně 3, býk tažný 1, hříbata 2, krávy 4, svině 2, prasata 6, ovce 6, husy 3, husák 1, slepice 4, kohoutů 6. Rozličný nábytek k hospodaření. Žita na zimu 20 strychů, 6 strychů jiných zrnin.

Milostivou vrchností bylo uloženo, aby prohlédnutý grunt byl ošacovaný. To se stalo s přítomnými sousedy rychtáři s ohledem, že od toho gruntu jest polovice louky odprodána, ležící na Šárkách, stanovený stav s tak špatnou polností udobrujeme uznáním takový statek za ošacovaný za 80 kop rýnských.

Podepsáni: 
Jan Pánek, rychtář podbabský
Josef Houf, rychtář holoměřický
Jiří Trojan, rychtář lysolajský
Václav Czacký, konšel lysolajský"