10B-b-2. VÁCLAV NEBESKÝ a MARIE ČERMÁKOVÁ 

20.11.2021

Antonínu Nebeskému a Anně Brázdové se v Brozánkách č.p. 2 dne 5. prosince 1835 narodil syn Václav Nebeský. Zemřel ve svých 69 letech dne 18. srpna 1904 v Brozánkách.

Václav Nebeský byl statkář, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Marií Čermákovou, která se narodila dne 22. července 1855 Hlavenci, zemřela ve svých 37 letech dne 19. srpna 1892 v Brozánkách.

V Brozánkách č.p. 2 se jim narodili: 

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Anna Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Viléma Krause, plukovního lékaře z Vinohrad č.p. 1403 (současná adresa Lužická 1403/25, Praha 2 - Vinohrady), dne 6. března 1909 se jim narodila v Praze u sv. Apolináře dcera Vilemína Anna Gabriela Krausová

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Ludmila Nebeská

- 4. listopadu 1881 dcera Marie Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za ??? Černého, Marie Nebeská zemřela ve svých 92 letech dne 2. dubna 1973, náhrobek je umístěn na hřbitově v Hoříně, stejně jako jejích rodičů

Zpět na hlavní větev rodu Nebeských.