10B-2-2. VÁCLAV NEBESKÝ a MARIE ČERMÁKOVÁ 

07.11.2021

Antonínu Nebeskému a Anně Brázdové se v Brozánkách č.p. 2 dne 5. prosince 1835 narodil syn Václav Nebeský. Zemřel ve svých 69 letech dne 18. srpna 1904 v Brozánkách.

Václav Nebeský byl statkář, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Marií Čermákovou, která se narodila dne 22. července 1855 Hlavenci, zemřela ve svých 37 letech dne 19. srpna 1892 v Brozánkách.

V Brozánkách č.p. 2 se jim narodili: 

- 22. července 1880 v půl druhé odpoledne dcera Anna Kateřina Marie Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Viléma Krause, plukovního lékaře z Vinohrad č.p. 1403 (současná adresa Lužická 1403/25, Praha 2 - Vinohrady), dne 6. března 1909 se jim narodila v Praze u sv. Apolináře dcera Vilemína Anna Gabriela Krausová (z rodinného vyprávění se dochovala informace o tom, že manželka Anna Kateřina Marie Nebeská neřekla Vilémovi jinak než "prasáku", dlouho se nevědělo proč, až později prosákla ven informace, že Vilém Kraus měl opakovaně znásilňovat svou dceru Vilemínu)

- 3. listopadu 1881 v 10 hodin večer dcera Marie Františka Alžběta Nebeská, která se na Královských Vinohradech dne  27. dubna 1909 provdala za Josefa Černého

Marie Františka Alžběta Nebeská zemřela ve svých 92 letech dne 2. dubna 1973, náhrobek je umístěn na hřbitově v Hoříně, stejně jako jejích rodičů, spolu s ní zde odpočívá i její pravnuk, kterého se však již nedožila, Štěpán Exner.