9B-2. ANTONÍN NEBESKÝ a ANNA BRÁZDOVÁ 

02.12.2021

Jiřímu Nebeskému a Teresii Richterové se v Brozánkách č.p. 2 dne 4. března 1810 narodil syn Antonín Nebeský. Zemřel ve svých 42 letech dne 12. prosince 1852 v Brozánkách. Byl zastřelen žárlivým sousedem, který si jej údajně spletl "se zajícem", Antonín totiž chodil pravidelně sedávat ke křížku pod lípou, kde jej soused smrtelně trefil.

Antonín Nebeský byl statkář v Brozánkách č.p. 2 a blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Annou Brázdovou, která se narodila 12. listopadu 1812 ve Střemech, zemřela ve svých 72 letech dne 14. března 1884 v Brozánkách.

Náhrobky některých členů rodiny jsou na hřbitově v Hoříně.

V Brozánkách č.p. 2 se jim narodili: 

- 15. května 1834 syn Josef Jan Nepomuk Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil se Salomenou Schlöglovou (někde psáno Salome Schlegel), která se narodila ve Vaduzu v Lichtenštejnském knížectví, měli spolu 5 dětí: Oskara Nebeského, Helenu Nebeskou, Giselu Nebeskou, Annu Berthu Nebeskou (nar. 22. května 1874 ve Vaduzu, roku 1888 emigrovala do USA, žila na Manhattan Ward 19 v New Yorku s manželem Johnem Nebeským, nar. 1875) a Josefa Václava Nebeského (nar. 21. června 1873 ve Vaduzu), Josef Jan Nepomuk Nebeský zemřel ve svých 63 letech roku 1897 ve Vaduzu.

5. prosince 1835 syn Václav Nebeský, statkář z Brozánek, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Marií Čermákovou (narozenou 22. července 1855 v Hlavenci), měli spolu tři děti, zemřel ve svých 69 letech 18. srpna 1904 v Mělníku

- 7. listopadu 1837 syn Antonín Nebeský, hospodářský správce J.J. knížete Jiřího z Lobkowicz, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Annou Bohdaneckou, se kterou měl tři děti: Annu Nebeskou, Jana Nebeského a Antonína Nebeského, poté se Antonín oženil podruhé, a to s Marií Magdalenou Butovou z Hořína, Antonín Nebeský zemřel ve svých 70 letech dne 19. června 1907

- 12. dubna 1840 syn Karel Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Alžbětou Hlavatou z Radouně, měli spolu tři děti: Josefa Nebeského, Boženu Nebeskou a Václava Karla Nebeského, byl to statkář v Radouni u Mělníka

- 28. února 1842 syn Jan Křtitel Nebeský, velkostatkář v Bezděkově, velkoobchodník v Nymburce, poslanec Českého zemského sněmu, rytíř z Wojkowicz, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Františkou Machalickou, měli spolu sedm dětí

- 22. února 1844 dcera Marie Anna Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Ludvíka Bernarda z Mladé Boleslavi

- 26. února 1846 dcera Marie Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Václava Vojtěchovského, narozeného roku 1848 v Praze (pravděpodobně emigrovali do USA)

- 14. června 1849 dcera Rozálie Nebeská, která zemřela ve svých 89 letech dne 21. února 1938 v Brozánkách

- 8. února 1851 syn František Nebeský, který zemřel po 10 dnech dne 18. února 1851