9B-2. ANTONÍN NEBESKÝ a ANNA BRÁZDOVÁ 

29.11.2021

Jiřímu Nebeskému a Teresii Richterové se v Brozánkách č.p. 2 dne 4. března 1810 narodil syn Antonín Nebeský. Bohužel, když mu byly dva roky, zemřel mu otec a v jeho třech letech i matka. Sám Antonín Nebeský zemřel tragicky a také v mladém věku, ve svých 42 letech dne 12. prosince 1852 v Brozánkách. Byl zastřelen žárlivým sousedem, který si jej údajně spletl "se zajícem", Antonín totiž chodil pravidelně sedávat ke křížku pod lípou, kde jej soused smrtelně trefil.

Jeho syn, Jan Křtitel Nebeský, tuto tragickou událost ve své knize Z mého života popisuje následovně: "Jsa 10 roků stár, ztratil jsem toho dobrého starostlivého tatínka nešťastnou náhodou, jak v polích Brozáneckých na jeho vlastním pozemku pomník mnou 1879 věnovaný pokolením příštím hlásá. Byl 12. prosince r. 1852 sousedem Jiřinou, s kterým měl revír najatý, zastřelen. Vyšel na vyzvání sousedovo, dlouho otáleje v 5 hodin z domova - nevrátil se ubohý drahý otec náš více živ - nýbrž přivezen po deváté hodině už jen jako studená mrtvola! Dle udání Jiřinova skonal v Pánu před sedmou hodinou, jsa střelen broky do čela, slabin a do srdce svého šlechetného! Byl jsem s dobrou matičkou sám z bratří doma, když obecní sluha nám tuto zdrcující zprávu přinesl "že se postřelil". Bratr Václav byl návštěvou ve vsi, bratr Josef studoval v Praze na technice, bratři Antonín a Karel studovali v Litoměřicích. Byla velmi tmavá noc - poprašek sněhový. Drahá dobrá maminka s bratrem Václavem běžela ve tmě na pole a nalezla svého Toníčka u meze vedle vlastního pole, kde dokonal svůj šlechetný, zbožný život, v kterém zažil jako sirotek velikých útrap až do svého oženění se svou Ančičkou, s kterou se tak vroucně milovali! Nářek ubohé maminky byl srdcervoucí." 

Antonín Nebeský byl statkář v Brozánkách č.p. 2 a ve svých 23 letech se dne 16. července 1833 v Nebuželi oženil s Annou Brázdovou, která se narodila 12. listopadu 1812 ve Střemech č.p. 20, zemřela ve svých 72 letech dne 14. března 1884 v Brozánkách č.p. 2 ve tři čtvrtě na osm ráno na zánět plic. Byla to dcera sedláka Jiřího Brázdy a Anny Hájkové z Krp, zemřelé v revolučním roce 1848.

Náhrobky některých členů rodiny jsou na hřbitově v Hoříně.

V Brozánkách č.p. 2 se jim narodili: 

- 15. května 1834 syn Josef Jan Nepomuk Nebeský, který se 29. července 1872 ve Vaduzu oženil se Salomenou Schlöglovou (někde psáno Salome Schlegel), která se narodila dne 17. listopadu 1848 ve Vaduzu v Lichtenštejnském knížectví, měli spolu 5 dětí: Oskara Nebeského, Helenu Nebeskou, Giselu Nebeskou, Annu Berthu Nebeskou (nar. 22. května 1874 ve Vaduzu, roku 1888 emigrovala do USA, žila na Manhattan Ward 19 v New Yorku s manželem Johnem Nebeským, nar. 1875) a Josefa Václava Nebeského (nar. 21. června 1873 ve Vaduzu), Josef Jan Nepomuk Nebeský zemřel ve svých 63 letech 2. prosince 1897 v Mnichově a Salomena zemřela ve svých 77 letech dne 9. května 1925 rovněž v Mnichově

5. prosince 1835 syn Václav Nebeský, statkář z Brozánek, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Marií Čermákovou (narozenou 22. července 1855 v Hlavenci), měli spolu tři děti, zemřel ve svých 69 letech 18. srpna 1904 v Mělníku

- 7. listopadu 1837 syn Antonín Nebeský, hospodářský správce J.J. knížete Jiřího z Lobkowicz, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Annou Bohdaneckou, se kterou měl tři děti: Annu Nebeskou, Jana Nebeského a Antonína Nebeského, poté se Antonín oženil podruhé, a to s Marií Magdalenou Butovou z Hořína, Antonín Nebeský zemřel ve svých 70 letech dne 19. června 1907

- 12. dubna 1840 syn Karel Nebeský, který se dne 14. září 1864 oženil s Alžbětou Hlavatou z Radouně, měli spolu tři děti: Josefa Nebeského, Boženu Nebeskou a Václava Karla Nebeského, byl to statkář v Radouni u Mělníka

- 28. února 1842 syn Jan Křtitel Nebeský, velkostatkář v Dolním Bezděkově, velkoobchodník v Nymburce, poslanec Českého zemského sněmu, rytíř z Wojkowicz, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Františkou Machalickou, měli spolu sedm dětí

- 22. února 1844 dcera  Anna Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za majitele domu a strojníka Ludvíka Bernarda z Mladé Boleslavi, měli dceru Annu Marii Bernardovou, která se dne 4. srpna 1915 provdala za svého bratrance - básníka Jana z Wojkowicz 

- 26. února 1846 dcera Marie Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Václava Vojtěchovského, narozeného roku 1848 v Praze (pravděpodobně emigrovali do USA)

- 14. června 1849 dcera Rozálie Nebeská, která zemřela ve svých 89 letech dne 21. února 1938 v Brozánkách č.p. 2

- 8. února 1851 syn František Nebeský, který zemřel po 10 dnech dne 18. února 1851