Troja a Holešovice

Troja

03.01.2018

Název obce Troja původně příslušelo pouze zámku postavenému v letech 1683 - 1692, osada dostala tento název teprve v 18. století. Starší název osady Ovnec nebo Ovenec (ze staroslověnského Ov = beran) je pravděpodobně podle knížecího ovčince, který se zde nalézal. Vzhledem k Přednímu Ovenci, v místech dnešní čtvrti Bubeneč, se nazýval Zadním...

Holešovice

02.01.2018

Název obce Holešovice zněl původně Holíšovice a pocházel z osobního jména Holíš (to pak od "holý", "bezvousý či holohlavý člověk"). Šlo tedy o ves lidí Holíšových.