Historie obce Číčovice

 

Brozánky

31.08.2021

Brozánky jsou vesnice, část obce Hořín v okrese Mělník. Nachází se asi 1 km na sever od Hořína a 4 km na západ od Mělníka na nepatrném svahu severně od hořínské zámecké zahrady u ramene řeky Labe. Vesnicí protéká Vraňansko-Hořínský plavební kanál. V současné době je zde evidováno asi 76 adres a trvale zde žije cca 300 obyvatel.

Vrbno

31.08.2021

Vrbno je část obce Hořín. Současné Vrbno u Mělníka, jehož území bylo opakovaně osídleno již od poloviny 5. tisíciletí př. n. l., vzniklo patrně v 11. století. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1241. Ves byla rozdělena mezi majitele mělnického panství a vrbenský vladycký rod Mléčků z Vrbna, později mezi Řád Křižovníků s červenou...

Mělník

09.08.2021

Na pravém břehu Labe naproti ústí řeky Vltavy, na vyvýšenině obtékané potokem Pšovkou, se rozkládá historické centrum města Mělník.

Hořín

27.05.2021

Hořín leží 2 km západně od Mělníka. Dnes jsou součástí obce i Brozánky, Vrbno a Zelčín.

Číčovice

16.04.2021

Číčovice tvoří dvě vesnice, a to Velké Číčovice a 500 m na severovýchod od nich Malé Číčovice. Obě vesnice mají zemědělský charakter, každá má přibližně 35 domů.

Na počátku roku 1554 se obrátil budoucí pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice a jiní významní duchovní a šlechtici na Ignáce z Loyoly se žádostí o vyslání Tovaryšstva Ježíšova do Čech. Ve stejném duchu psal i v říjnu téhož roku řádovému generálu i sám Ferdinand I. Habsburský. Situaci v Čechách přijel prozkoumat horlivý "apoštol Německa" Petr...