Historie obce Číčovice

 

Hořín

27.05.2021

Hořín leží 2 km západně od Mělníka. Dnes jsou součástí obce i Brozánky, Vrbno a Zelčín.

Číčovice

16.04.2021

Číčovice tvoří dvě vesnice, a to Velké Číčovice a 500 m na severovýchod od nich Malé Číčovice. Obě vesnice mají zemědělský charakter, každá má přibližně 35 domů.

Na počátku roku 1554 se obrátil budoucí pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice a jiní významní duchovní a šlechtici na Ignáce z Loyoly se žádostí o vyslání Tovaryšstva Ježíšova do Čech. Ve stejném duchu psal i v říjnu téhož roku řádovému generálu i sám Ferdinand I. Habsburský. Situaci v Čechách přijel prozkoumat horlivý "apoštol Německa" Petr...