Historie obce Libčice a Letky

 

Letky (německy Letek) jsou jižní částí města Libčice nad Vltavou v okrese Praha - západ, na levém břehu Vltavy. Před rokem 1924 byly samostatnou obcí. Byly nejbohatší vsí okresu Smíchov.

Libčice nad Vltavou (německy Libschitz an der Moldau) jsou malé město v okrese Praha - západ, na levém břehu Vltavy 13 km severně od centra Prahy. Má tři sídelní jednotky - Libčice, Letky, Chýnov. Jsou nejníže položeným místem okresu Praha - západ (170 m.n.m.).

Chýnov (německy Chynow) je bývalá samostatná ves, která byla roku 1924 připojena k Libčicím nad Vltavou a tvoří jejich západní část. Na okraji se rozkládá lesní plocha Chýnovský háj s pravěkými mohylami, datované do doby bronzové až raně laténského období, konkrétně do 6. až 5. století př.n.l.

Koncem 18. století čítaly Letky 20 chalup situovaných kolem rybníčku. V polovině 19. století byla dolní část Letek přeťata výstavbou železnice a z toho důvodu bylo nutno dvě chalupy zbourat. Začátkem 20. století měly Letky evidovanou katastrální výměru 305 hektarů, 53 arů a 24 m2, kde sídlilo 800 obyvatel v 68 domech. Náves tvořily zemědělské...