13P-1.2. ANTONÍN ČACKÝ a BOŽENA KARBANOVÁ 

04.12.2022

Františkovi Josefovi Čadskému a Marii Šepsové se dne 15. ledna 1891 narodil v Horoměřicích č.p. 109 syn Antonín Čacký

Byl to kameník, legionář.

Bydlel v Horoměřicích č.p. 109 (současná adresa Do Oříšků, Horoměřice).

Byl u 2. pluku pevnostního dělostřelectva v rakousko-uherské armádě.

Podle taktického použití lze rakousko-uherské dělostřelectvo rozdělit do tří základních skupin. První skupinu tvořilo polní dělostřelectvo. To v sobě zahrnovalo veškeré dělostřelectvo působící na bitevním poli a bylo složeno z organizačních celků s výzbrojí od lehkých polních kanonů, přes lehké polní houfnice až po těžká velkorážní děla. Druhou skupinou bylo horské dělostřelectvo se speciálním dělostřeleckým materiálem přizpůsobeným pro použití ve vysokých nadmořských výškách. Třetí základní skupinu tvořilo pevnostní dělostřelectvo. To v sobě zahrnovalo veškeré dělostřelectvo obvykle velkých ráží určené k pevnostnímu válčení, ať už šlo o ofenzivní nebo defenzivní charakter. Šlo tedy o těžké velkorážní kanony nacházející se jak v pevnostech a na pobřežích, tak o těžká obléhací děla a moždíře, která naopak proti pevnostem bojovala. 

Pluk pevnostního dělostřelectva č. 2 (Festungsartillerieregiment Nr. 2) vznikl roku 1891, dislokován byl do polského Krakowa, velitelem byl v roce 1915 Jan Smrček. Podřízenými jednotkami byl 1. a 2. prapor, Osvětlovací oddíl, Balónový oddíl, Vozataský oddíl (kádr), Automobilový oddíl (kádr) a 1. a 2. náhradní rota.

V hodnosti vojína byl dne 22. března 1915 zajat v Přemyšli (dnešní Polsko).  

Přemyšl, místo zajetí
Přemyšl, místo zajetí

Blíže nezjištěného dne a roku si podal ve městě Taganrog přihlášku do ruských legií. Do Československých legiích v Rusku byl zařazen dne 30. března 1918 k 9. střeleckému pluku. Později byl přeřazen k 3. lehkému dělostřeleckému pluku. 

Taganrog, místo vstupu do Československých legiích
Taganrog, místo vstupu do Československých legiích

Ke dni 5. května 1920 byl demobilizován. Bližší informace o Českosloveských legiích najdete zde.

Po návratu z války bydlel Antonín Čacký dál v ulici Do Oříšků, ale nyní v č.p. 93 v Horoměřicích, dům je přímo naproti domu č.p. 109, kde se Antonín Čacký narodil. 

Ve svých 29 letech se v Liboci dne 27. října 1920 oženil s Boženou Karbanovou, která se narodila dne 9. prosince 1893 v Řepích č.p. 6 a zemřela ve věku 62 let dne 24. dubna 1956 v Horoměřicích č.p. 93.

V Horoměřících č.p. 93 se jim narodil:

- dne 19. října 1923 syn Antonín Čacký, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Vlastou Hromadovou, která se narodila dne 2. srpna 1929 v Suchdole č.p. 202, zemřela ve svých 54 letech dne 29. listopadu 1983, Antonín zemřel ve věku 82 let dne 12. ledna 2006