12P-1. FRANTIŠEK JOSEF ČACKÝ a MARIE ŠEPSOVÁ

08.12.2022

Josefovi Čadskému a Alžbětě Lefnerové se dne 22. listopadu 1848 narodil syn František Josef Čacký

Narodil se v Horoměřicích č.p. 169 (současná adresa Revoluční 169, Horoměřice).

Byl to nádeník a dělník.

Ve svých 22 letech se dne 20. února 1871 oženil s 20ti letou Marií Šepsovou

Marie Šepsová se narodila blíže nezjištěného dne roku 1851 v Horoměřicích č.p. 44 (současná adresa (Svahová 44, Horoměřice). Jejím otcem byl Václav Šeps a matka Anna Čermáková z Kopaniny.

V Horoměřicích č.p. 44 se jim narodil:

- 6. dubna 1871 syn Josef Čacký, který zemřel po 8 dnech dne 14. dubna 1871

V Horoměřicích č.p. 50 (současná adresa Požárníků 50, Horoměřice) se jim narodila:

- 14. září 1872 dvojčata Barbora Čacká, která zemřela po 3 dnech 17. září 1872 a Marie Čacká, která zemřela ve svých 4 letech dne 26. listopadu 1876

V Horoměřicích č.p. 93 (současná adresa Do Oříšků 93, Horoměřice) se jim narodili: 

- 16. listopadu 1875 syn Josef Čacký, zedník, který zemřel ve svých 38 letech dne 19. dubna 1915 v 1. světové válce, když padl na srbské frontě ve městě Bitolja

- blíže nezjištěného dne v dubnu 1880 syn Antonín Čacký, který zemřel ve věku 4 let dne 1. září 1884

- 17. července 1884 syn František Čacký, který zemřel po 5 měsících dne 17. prosince 1884

V č.p. 109 (současná adresa Do Oříšků 109, Horoměřice) se jim narodil:

- 22. dubna 1888 dcera Anna Čacká, která se dne 23. ledna 1909 provdala za Josefa Mareše

- 15. ledna 1891 syn Antonín Čacký, pracoval jako kameník, byl u 2. pluku pevnostního dělostřelectva v rakousko-uherské armádě, byl to legionář