8B-3. ANTONÍN NEBESKÝ a VERONIKA PROCHÁZKOVÁ 

11.12.2021

Václavu Nebeskému a Alžbětě Štruplové se v Brozánkách č.p. 2 dne 30. května 1768 narodil syn Antonín Nebeský. Zemřel ve svých 66 letech blíže nezjištěného dne roku 1834 ve Vodochodech č.p. 47.

Antonín Nebeský byl domkář

Blíže nezjištěného dne se oženil s Veronikou Procházkovou, která se narodila 13. dubna 1781 ve Zlosíně č.p. 49 (dnes Zlosyň) a zemřela ve svých 69 letech dne 30. září 1850 ve Vodochodech č.p 47. Její otec byl Jan Procházka, matka Rozálie.

Žili ve Straškově, kde do roku 1802 žil i jeho o 8 let starší bratr Jiří Nebeský, který se sem přiženil k Terezii Richterové a byl zde šenkýřem. V roce 1802 převzal bratr Jiří Nebeský rodový statek v Brozánkách č.p. 2 a byl zde nejen sedlákem, ale i rychtářem. 

Straškov je část obce Vodochody - Straškov v okrese Litoměřice. Obec Straškov nemá tak jasně doloženou tisíciletou historii, ale lze předpokládat, že je jako Vodochody jednou z nejstarších obcí. Díky farnosti a od roku 1865 i zřízení školy, byl Straškov přirozeným centrem pro sousední obce. Původ názvu obce není zcela doložený, ale pověst vypraví, že vznikla za vlády knížete Václava. Ve chvíli, kdy kníže projížděl místy, kde se nyní Straškov nachází, jeho kůň začal napadat na jednu nohu. Poručil tedy svému kováři "sraž kov". Jenže to bylo stále horší, a proto mu posléze poručil "vraž kov". Podle toho snad vznikly názvy dvou sousedních obcí Straškov a Vražkov. Nejstarší doložená písemná zmínka pochází z roku 1271.

V souvislosti se Straškovem se připomíná v knize Antonína Profouse Místní jména v Čechách vladycký rod Strašků ze Straškova, a to jakýsi Wenczeslai Strasskonis curia sua in Strasskoua, a to v roce 1271. Později, roku 1338, se tento rod připomíná v souvislosti se pří kláštera Zbraslavského a sv. Jiří na Pražském Hradě, kde je uváděn jako svědek Hynko Niemecz de Strasskow sive de Wodochod. Rod měl propachtovanou i část vesnice Vodochody, a sice tři stavení a pět poddaných. O vesnici se dělil s rodem vladyků z Žižic. Za dob husitských válek rod opustil svoji tvrz a pro svoje katolické vyznáni se uchýlil do Rakous. Později se osobou Maximiliána Albrechta von Strasskow vrátil rod do Čech, kde jeho příslušníci žijí doposud.

Místní pamětihodností je kostel svatého Václava z 2. pol. 14. století, který obklopuje bývalý hřbitov. Z centra obce k němu vede kamenné schodiště, dvě shodné vstupní brány se otevírají k jihu (na zmíněné schodiště) a k východu (na cestu k vrcholu návrší se zvonicí). Obě brány jsou barokní, s trojúhelníkovým vyvrcholením a nikami po stranách vchodu, v pokročilém stádiu rozpadu. Samotný hřbitov je silně zarostlý, s torsy několika honosných náhrobků z 19. a 20. století.

Zvonice ve Straškově je představitelkou téměř bezvěžového provedení obdobných staveb. Poměr výška - šířka stěn je prakticky 1 : 1. Přízemí je zvenčí nepřístupné, do zvonového patra se vchází po vnějším schodišti od jihu. V ose každé ze čtyř stěn se zvonové patro otevírá oknem se stlačeným obloukovým záklenkem, fasády jsou zcela hladké. Zvonici kryje nízká stanová střecha s pálenou krytinou.

Ve Straškově č.p. 29 se jim narodili:

- 3. srpna 1808 syn Antonín Nebeský, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Marií Paulovou, bydleli v Klenči 

- 9. srpna 1810 syn František Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Annou Vajdlovou, bydleli ve Vodochodech

- 3. listopadu 1812 syn Václav Nebeský

- 8. července 1814 dcera Anna Nebeská, blíže nezjištěného dne a roku se provdala za Václava Krále

- 19. července 1816 dcera Alžběta Nebeská, ve svých 28 letech se 29. února 1848 provdala za Václava Pšeničku z Vodochod č.p. 29, zemřela ve svých 46 letech dne 9. března 1867

- v červnu 1819 dcera Rozálie Nebeská