6H-B. DANIEL NEBESKÝ a ANNA ???, DOROTA VLACHOVÁ

19.12.2021

Václav Nebeský a Alžběta Butová měli syna Daniela Nebeského, který se narodil dne 19. února 1692 v Brozánkách č.p. 2 a ve svých 58 letech zemřel v roce 1750 v Brozánkách č.p. 4 (grunt po Václavu Čížkovi, býv. grunt Martina Nebeského).

Daniel Nebeský byl rychtář. Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Annou, o které nic dalšího bohužel nevíme, jen to, že velmi brzo zemřela.

Ve svých 21 letech se dne  3. září 1713 ve Vrbně oženil s 18ti letou Dorotou Vlachovou. Dorota se narodila roku 1695 ve Vrbně, zemřela ve svých 44 letech roku 1739. Jejím otcem byl Václav Vlach. 

Bližší údaje k obci Vrbno najdete zde.

Pravděpodobně v Hoříně (v gruntu po Martinu Linhartovi) se jim narodil: 

- blíže nezjištěného dne a roku syn Daniel Nebeský

- 12. července 1731 syn Jiří Nebeský, který se v Nebuželech dne 28. září 1751 ve svých 20 letech oženil s Terezií, která se narodila roku 1731 a zemřela ve svých 50 letech roku 1781

- blíže nezjištěného dne a roku dcera Dorota Nebeská, dne 22. ledna 1754 se v Brozánkách provdala za Matěje Vaňka z Vliněvse č.p. 24, měli dceru Kateřinu 

Ze dne 16. února 1729 pochází zápis z Gruntovní knihy rychty Zálabské 1702 - 1795, ve kterém Daniel Nebeský kupuje grunt Martina Linharta v Hoříně, který jej držel již 8 let, ale nebyl již dále schopen jej dobře vést, dluhy stále rostly. 

Dne 27. dubna 1736 byl v Gruntovní knize rychty Zálabské 1702 - 1795 učiněn zápis, dle kterého Daniel Nebeský prohandloval (vyměnil) svůj menší grunt (po Martinu Linhartovi z Hořína) za větší grunt Václava Čížka z Brozánek (býv. grunt Martina Nebeského). Daniel byl hospodářem na tomto gruntu do roku 1750, kdy zemřel. Poté převzal grunt syn Jiří Nebeský.

Stejný zápis je pak uveden ke gruntu Václav Čížka.