12L-1-2. FRANTIŠEK NEBESKÝ a ANTONIE VINTROVÁ

13.09.2021

Tomášovi Nebeskému a Františce Malečkové se dne 28. září 1906 narodil syn František Václav Nebeský

Narodil se v Řeži č.p. 3a (současná adresa Na Výsluní 3, Řež). 

Ve svých 29 letech dne 29. září 1935 se ve Zvoleněvsi oženil s Antonií Vintrovou, narozenou 12. května 1910 ve Zvoleněvsi č.p. 128

Současná podoba domu č.p. 128 ve Zvoleněvsi
Současná podoba domu č.p. 128 ve Zvoleněvsi

Jejím otcem byl Josef Vintr, narozen dne 15. června 1876 ve Volšanech (pravděpodobně Olšany, část Brandýska), pracoval jako horník ve Zvoleněvsi, byl to syn Jana Vintra, také horníka z Volšan a matky Marie Balounové z Křižátek u Králova Dvora. Její matkou byla Antonie Hodrová, narozená dne 13. června 1882 ve Zvoleněvsi, dcera Aloise Hodra, domkáře ve Zvoleněvsi a Marie Ludvíkové z Pátku u Třebusic. Její rodiče byli oddáni ve Zvoleněvsi dne 13. ledna 1904.  

Z knihy oddaných u Františkova bratra Václava Nebeského víme, že v roce 1926 byl dům č.p. 3a a 3b v Řeži již přečíslován na č.p 3 a č.p. 15. V sousedním č.p. 15 tedy zůstal bydlet František Nebeský. 

V Řeži č.p. 15 se jim narodili dne:

- 28. listopadu 1938 syn Vladimír Nebeský, který se oženil s Marií Brádlerovou, nar. 31. května 1945 v Kladně. Měli dva syny - Vladimíra Nebeského (nar. 31. srpna 1963) a Luboše Nebeského (nar. 1. prosince 1968). Vladimír Nebeský s ženou Marií bydlel Pod Hájem 711 v Libčicích nad Vltavou. Zemřel v roce 2021 ve věku 83 let.

- 14. června 1943 dcera Eva Nebeská, která měla s manželem Cicvárkem syna Pavla Cicvárka (nar. 29. března 1968, nyní Troníček) a Martina Cicvárka (nar. 8. dubna 1972). Poté se narodil ještě Karel Vajc (nar. 1. července 1977). Eva Nebeská bydlela K Jatkám 1260 v Blatné, okr. Strakonice. Zemřela 17. října 2017 ve věku 74 let.   

- 3. dubna 1945 syn JIŘÍ NEBESKÝ, který se oženil s Ludmilou Čackou (nar. 6. února 1951 v Horoměřicích) a měli spolu dvě dcery - Pavlínu Nebeskou (nar. 31. října 1978) a Renatu Nebeskou (nar. 17. února 1984, provdanou Cinaj Nebeskou). Zemřel 22. července 2023 ve věku 78 let.