12B-4-6. JAROSLAV NEBESKÝ a SVATAVA ČERNÁ

18.09.2021

Václavu Karlu Nebeskému a Ludmile Nebeské se v Praze na Smíchově dne 7. března 1909 narodil syn Jaroslav Nebeský. Zemřel ve svých xx letech xx v Praze

Jaroslav Nebeský byl obchodník v Praze na Smíchově

Ve svých 31 letech se dne 8. července 1940 oženil se Svatavou Černou, která se narodila 5. srpna 1911 v Brozánkách č.p. 2 a zemřela ve svých xx letech dne xx v Praze na Smíchově. Historie rodu Černých je zde.

Jaroslav Nebeský a Svatava Černá
Jaroslav Nebeský a Svatava Černá

Bydleli v Plzeňské ulici č.p. 23/2, Praha 5 - Smíchov, se jim narodili:

- 15. května 1944 syn Daniel Nebeský

- 17. února 1947 dcera Svatava Nebeská

Zpět na hlavní větev rodu Nebeských.