11B-b-4. VÁCLAV KAREL NEBESKÝ a LUDMILA NEBESKÁ

10.11.2021

Karlu Nebeskému a Alžbětě Hlavaté se v Radouni č.p. 23 dne 21. února 1868 narodil syn Václav Karel Nebeský. Zemřel ve svých 64 letech 22. srpna 1932 v Praze. Je pohřben v Praze 5, na Malvazinkách. 

Václav Karel Nebeský byl statkář v Radouni a obchodník v Praze na Smíchově

Blíže nezjištěný den a rok se oženil s Ludmilou Nebeskou z Wojkowicz, dcerou Jana Křtitele Nebeského a Františky Machalické, která se narodila 5. srpna 1873 v Nymburce a zemřela ve svých 65 letech dne 13. března 1939 v Praze na Smíchově

Na blíže nezjištěném místě se jim narodili:

- 25. září 1895 syn Karel (Kála) Nebeský, který se blíže nezjištěného dne oženil s Annou Fuchsovou (11. ledna 1895 - 23. květen 1988), zemřel ve svých 67 letech dne 20. května 1963 v Praze na Smíchově, pohřbeni jsou oba v Praze na Malvazinkách, měli syna Vladimíra Nebeského a Milana Nebeského

- 6. listopadu 1897 syn Václav Nebeský, byl to inženýr, který se blíže nezjištěného dne oženil s Eleonorou Glücksmannovou (6. ledna 1904 - 10. října 1972), zemřel ve svých 74 letech dne 28. července 1972 v Praze, oba jsou pohřbeni v Praze na Olšanských hřbitovech, měli syna Vladimíra Nebeského a dceru Evu Nebeskou

- 7. února 1901 dcera Ludmila Nebeská, která se provdala za Oldřicha Hlaváče (zemř. v červnu 1942, příp. 1944), Ludmila zemřela ve svých 85 letech dne 7. listopadu 1986 v Praze na Smíchově, měli dceru Ludmilu Hlaváčovou a Jana Hlaváče

- 23. března 1904 syn Miloš Nebeský, který zemřel ve svých 14 letech 29. prosince 1918

- 7. června 1907 dcera Marie Nebeská, která se blíže nezjištěného dne provdala za blíže nezjištěného Svobodu, měli syna Ivana Svobodu

- 7. března 1909 syn Jaroslav Nebeský, byl to obchodník v Praze, který se ve svých 31 letech oženil dne 8. července 1940 se Svatavou Černou, narozenou dne 6. srpna 1911 v Brozánkách č.p. 2, dcerou p. Černého a Marie Nebeské 

Na hřbitově na Malvazinkách je zmíněn ještě další Miloš Nebeský, který se narodil 14. června 1923 a zemřel ve svých nedožitých 62 letech dne 9. června 1985.

Zpět na hlavní větev rodu Nebeských.