8B-3. JOSEF FERDINAND NEBESKÝ a ? 

12.12.2021

Václavu Nebeskému a Anně ??? se dne 10. prosince 1790 narodil syn Josef Ferdinand Nebeský, který zemřel ve svých 78 letech 6. května 1869 v 7 hodin večer v Rožďalovicích, okres Nymburk.

Rožďalovice jsou město ležící v okrese Nymburk. V letech 1223 - 1226 jsou uváděny jako dědictví Soběhrdovo z neurčitého rodu. Jan Lucemburský nechal Rožďalovice za věrné služby rytíře Ješka z Rožďalovic povýšit kolem roku 1340 na město. Přestože první písemné zmínky pocházejí až z 1. čtvrtiny 13. století, archeologické nálezy dokládají osídlení již z mladší doby kamenné. Roku 1622 získali město jako konfiskát Křineckých z Ronova (držitelé Rožďalovic od 2. poloviny 15. století) Valdštejnové a drželi jej až do roku 1760. Za jejich panování roku 1666 Rožďalovice zcela zničil rozsáhlý požár, který zcela setřel původní podobu města a podnítil novou stavební obnovu. Před tehdy renesanční zámek byly v roce 1717 umístěny dvě barokní sochy od Michala Jana Brokofa (svatý Václav a svatý Jan Nepomucký). Samotný zámek byl barokně přestavěn až ve 2. pol. 18. století. U kostela a zámku můžeme také najít tři mohutné stromy - asi 250 let starou lípu, 200 let starý dub a asi 150 let starý jinan dvoulaločný. V roce 1718 byl na náměstí postaven mariánský sloup v souvislosti s morovými epidemiemi. V letech 1726 - 1733 za Václava Josefa z Valdštejna byla na místě původního gotického farního kostela vystavěna výrazná dominanta obce, barokní kostel svatého Havla. Věže byly opatřeny novými báněmi v roce 1869. Z dalších rodů, za nichž došlo k rozkvětu Rožďalovic, uveďme Lobkowicze (1815 - 1930). Právě pravděpodobně za jejich působení byl Josef Ferdinand knížecím komorníkem. 

Z významných rodáků je třeba uvést především renesančního knihtiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventina (1511 - 1580), jehož nejznámější tisky jsou Mattioliho Herbář a česká bible zvaná Melantriška, a profesora Gustava Adolfa Lindnera (1828 - 1887), zakladatele české pedagogiky jako vědy. Nejenom těmto dvěma osobnostem je věnována expozice v Pamětní síni rodáků a přátel města Rožďalovic, která se nachází v budově bývalé školy v Husově ulici. Kulturním stánkem pro veřejnost je nově rekonstruovaná budova č.p. 30, pocházející z původní městské zástavby. V domě je umístěna Galerie Melantrich - pobočka Polabského muzea Poděbrady.

Josef Ferdinand Nebeský byl knížecí komorník, v úmrtní knize je psáno, že byl na odpočinku v Rožďalovicích.

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s blíže nezjištěnou dívkou.

Na blíže nezjištěném místě se jim pravděpodobně narodil: 

- blíže nezjištěného dne roku 1810 syn Tomáš Nebeský


Jak a kdy se dostal Josef Ferdinand Nebeský do Rožďalovic zatím přesně nevíme. Pravděpodobně ale do Rožďalovic přišel v době, kdy dělal komorníka knížeti z Lobkowicz, kteří byli na zámku v Hoříně i v Mělníku.

V Praze č.p. 117/4 žil měšťan Tomáš Nebeský, narozen 1. dubna 1810, byl to hostinský. Byl to pravděpodobně syn Josefa Ferdinanda Nebeského. 

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Karolínou Vorčadlovou z Panenské Týnice č.p. 90 (nyní Panenský Týnec).  

Narodili se jim dva synové, jeden 25. září 1842 a mladší Josef Nebeský se narodil  1. července 1844.

Josef Nebeský žil v Rožďalovicích č.p. 134. Dům leží hned pod zámkem. Josef Nebeský byl sládek.

Dne 7. února 1872 se ve svých 28 letech Josef Nebeský oženil s 23letou Annou Říhovou (nar. 1849). 

Jejím otcem byl měšťan Václav Říha a matka Anna Vysoká z Rožďalovic č.p. 28 (současná adresa Husova / Tyršova č.p. 28).

V Rožďalovicích č.p. 134 se jim narodili:

- 27. listopadu 1872 v 8 hodin ráno syn Jan Nepomuk Václav Nebeský (bližší informace níže)

- 29. listopadu 1873 ve 4 hodiny odpoledne syn Karel Boromejský Bohumil Nebeský

- 29. ledna 1875 v 6 hodin ráno dcera Marie Nebeská


O Janovi Nepomuku Václavovi Nebeském víme z Domovského listu, že min. od roku 1904 do roku 1914 bydlel na pražských Vinohradech č.p. 463/1 (pravděpodobně současná adresa Francouzská 463/13, Praha 2), od roku 1912 pak v č.p. 874/II (pravděpodobně současná adresa Šumavská / Slezská 874, Praha 2). Dne 15. května 1900 se ve svých 28 letech v kostele sv. Petra a Pavla v Brně oženil s 26letou Annou Součkovou, nar. 13. června 1874 v Boskovicích. Jejími rodiči byli Josef a Barbora Volodinští. 

V Praze se jim narodili:

- 26. února 1901 syn Viktor Nebeský u sv. Michala v Nuslích, student

- 19. prosince 1904 syn Jan Nebeský

- 28. června 1911 dcera Helena Nebeská  u sv. Apolináře

Jan Nepomuk Václav Nebeský byl c. k. revírní inspektor stráže bezpečnosti v Praze, a to dle jmenovacího Dekretu prezidia c. k . policejního ředitelství ze dne 3. srpna 1904 č. 13455 P.P. Službou byl přidělen při komisařství v Nuslích. Dne Dekretu c. k . policejního ředitelství v Praze ze dne 8. května 1912 č. 11799 byl přeložen ze Žižkova do Prahy - Dolní Nové Město.