9B-3. TOMÁŠ NEBESKÝ a ? 

28.11.2021

Josefu Ferdinandu Nebeskému a  ??? se na blíže nezjištěném místě pravděpodobně dne 1. dubna 1810 narodil syn Tomáš Nebeský.

Tomáš Nebeský byl měšťan a hospodský, bydlel v Praze č.p. 117/4.

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Karolinou Vorčadlovou z Panenské Týnice č.p. 90 (nyní Panenský Týnec).

V Praze se jim narodili: 

- 25. září 1842 syn Václav Nebeský

- 1. července 1844 syn Josef Nebeský