10B-b-4. KAREL NEBESKÝ a ALŽBĚTA HLAVATÁ

18.11.2021

Antonínu Nebeskému a Anně Brázdové se v Brozánkách č.p. 2 dne 12. dubna 1840 narodil syn Karel Nebeský. Zemřel náhle ve svých 75 letech dne 20. října 1915 po 12. hodině polední v Radouni č.p. 23 na mozkovou mrtvici

Karel Nebeský byl statkář v Radouni u Mělníka, kam se ve svých 24 letech přiženil dne 14. září 1864 k Alžbětě Hlavaté, která se narodila 6. září 1838 v Radouni. Alžběta zemřela ve svých 80 letech dne 3. července 1919 ve 3 hodiny odpoledne na marasmus. Jejím otcem byl Josef Hlavatý z Radouně č.p. 23 (zemřel ve svých 52 letech na úbytě v roce 1860) a matka Anna Zlatohlávková z Radouně č.p. 2 (zemřela ve svých nedožitých 43 letech na souchotiny v roce 1863). 

Radouň leží v okrese Litoměřice asi 4 km od Štětí. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1057. Podle historických pramenů byla Radouň rozdělena na 3 části a byla zde tvrz, po které není nyní ani stopy. Hlavní radouňská silnice ústí do rozlehlé návsi, dnes s parkovou skupinou vysokých stromů, rybníčkem a kaplí. Kaple svatého Floriána pochází z roku 1767, je pozdně barokní a byla rekonstruována v letech 1866 a 1930.Radouňská škola byla postavena roku 1876 a od počátku měla německý vyučovací jazyk. Po roce 1945, po odsunu německého obyvatelstva se zde učilo česky až do konce 70. let, kdy byla ves přiřazena k městu Štětí a škola zanikla. Následně byla budova využívána zemědělským družstvem a nyní je po odprodeji městem Štětí v soukromých rukou. Počátek židovského osídlení v Radouni se datuje k 18. století. V 19. století byla ve vesnici postavena synagoga, která stávala v ulici vedoucí z návsi na Čakovice. Budova byla stržena v 80. letech 20. století z důvodu havarijního stavu a místo po ní zůstává nadále prázdné. Na kopci severozápadně nad Radouní se nachází částečně zachovaný židovský hřbitov z roku 1789, který sloužil pro pohřby židů ze širokého okolí (např. Dubá, Štětí, Hoštka). Čítá na 200 náhrobků různého stylu a stáří.

V Radouni č.p. 23 se jim narodili:

- 27. června 1865 v 7 hodin večer syn Josef Ladislav Nebeský, zemřel ve svém 1,5 roce dne 13. ledna 1867 ve 2 hodiny odpoledne na psotník

- 21. února 1868 ve 2 hodiny odpoledne syn Václav Karel Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Ludmilou Nebeskou z Wojkowicz, která se narodila 5. července 1878 v Nymburce Janu Křtiteli Nebeskému a Františce Machalické, Václav Karel Nebeský zemřel ve svých 64 letech dne 22. srpna 1932 v Praze na Smíchově.

- 30. června 1872 ve 2 hodiny odpoledne dcera Božena Marie Anna Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za blíže nezjištěného Voldřicha