12B-4-1. KAREL NEBESKÝ a ANNA FUCHSOVÁ

23.09.2021

Václavu Karlu Nebeskému a Ludmile Nebeské se v Praze na Smíchově dne 25. září 1895 narodil syn Karel Nebeský ("Kála"). Zemřel ve svých 67 letech 20. května 1963 v Praze na Smíchově. Je pohřben v Praze 5, na Malvazinkách. 

Studoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy - farmacii.


Karel Nebeský byl obchodník v Praze na Smíchově. Říkalo se mu "král noci". Rodinné peníze z firmy prohýřil po nocích, žil si luxusním a nákladným životem. Zůstaly po něm 2 miliony korun dluhů, o čemž neměl nikdo z rodiny dlouho ponětí. Po zjištění celé finanční situace jeho nejmladším bratrem Jaroslavem Nebeským, to v rodině udělalo velmi zlou krev, ale ne směrem k viníkovi, ale směrem k Jaroslavovi, kterému zpočátku dlouho nikdo nevěřil. 

Blíže nezjištěný den a rok se oženil s Annou Fuchsovou, která se narodila 11. ledna 1895 a zemřela ve svých 93 letech dne 23. května 1988 v Praze na Smíchově. Je rovněž pochována v Praze na Malvazinkách.

Na blíže nezjištěném místě se jim narodili:

- blíže nezjištěného dne a roku syn Vladimír Nebeský

- 14. června 1923 syn Milan Nebeský (říkalo se mu "Miloušek"), který zemřel ve svých 62 letech dne 9. června 1985

"Miloušek" v Radouni v srpnu 1924.
"Miloušek" v Radouni v srpnu 1924.
Srpen 1925 v Radouni.
Srpen 1925 v Radouni.
Srpen 1925 v Radouni.
Srpen 1925 v Radouni.

Zpět na hlavní větev rodu Nebeských.