5-3. MARIE JOSEFA ČADSKÁ a VÁCLAV MOUDŘICH

25.12.2020

Františku Čadskému a Karolině Fröhlichové se 14. srpna 1902 narodila dcera Marie Josefa Čadská.

Narodila v Horoměřicích č.p. 64 (současná adresa Konzumní 64, Horoměřice).

Současná podoba domu č.p. 64 v Horoměřicích
Současná podoba domu č.p. 64 v Horoměřicích

Když byli Marii Josefě asi 3 roky, bydleli již v Dejvicích č.p. 133 (současná adresa Evropská 133, Praha 6 - Dejvice). 

Byla to dámská krejčová.

Ve svých necelých 24 letech se dne 24. července 1926 se vdala za Václava Moudřicha.