4. FRANTIŠEK ČADSKÝ a KAROLINA FRÖHLICHOVÁ

28.12.2020

Matěji Čadskému a Anně Jandové se dne 24. prosince 1854 ve Vokovicích č.p. 20 narodil nemanželský syn František Čadský. Matěj Čadský žádal být zapsán jako otec tohoto dítěte do knihy narozených, kterou vedla farnost kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Dolní Liboci. Matěj Čadský se s matkou syna Františka, Annou Jandovou, oženil o 7 měsíců později. 

Pracoval jako zedník, fasádník. Žil v Horoměřicích č.p. 64 (současná adresa Konzumní 64, Horoměřice).

František Čadský se ve svých necelých 25 letech oženil dne 3. června 1879 s nezletilou (necelých 23 let) Annou Antonií Procházkovou, dcerou Antonína Procházky, domkáře z Horoměřic č.p. 20 (současná adresa Únětická 20, Horoměřice) a Kateřiny Spilkové z Horoměřic. Anna se narodila dne 29. října 1856. Jedním ze svědků byl Václav Čacký, rolník z Horoměřic č.p. 15. Z toho lze usuzovat, že František Čadský byl nejspíše v příbuzenském vztahu s Václavem Čackým. 

V Horoměřicích č.p. 64 se jim narodili:

- 23. července 1879 (necelé 2 měsíce po svatbě) syn Antonín Čadský, který zemřel ve svých 43 letech dne 23. srpna 1922

- 13. dubna 1883 syn mrtvě narozený

- 12. září 1885 syn František Čadský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Lidmilou Šubrtovou

- 20. května 1888 dcera mrtvě narozená

- 6. září 1890 syn mrtvě narozený

Anna Antonie Procházková zemřela blíže nezjištěného dne roku 1897 a František tak ovdověl.

Blíže nezjištěného dne roku 1901 se ve svých 47 letech František Čadský v Mirovicích oženil podruhé, a to s Karolinou Fröhlichovou, vdovou po Karlu Sedláčkovi, zámečníku v Žebráce č.p. 70. Karolina se narodila 24. dubna 1873, byla o 19 let mladší než manžel František a jen o 12 let starší než jeho syn z prvního manželství. Byla to dcera Josefa Fröhlicha, mistra obuvnického v Mirovicích č.p. 56 (současná adresa Dolejší 56/24, Mirovice; současný vlastník je Václav Fröhlich) a Marie Králíkové z Mirovic č.p. 36. 

Z rodu Králíků byl nalezen Jan Králík, narozen roku 1873 v Mirovicích, pravděpodobně tedy bratr Karoliny. Sloužil v hodnosti desátníka u pěšího pluku č. 11, zařazen byl k čsl. domobrannému praporu č. 15, 2. rota. Zemřel 26. ledna 1919 v městečku Ternate v provincii Como v Itálii. Pohřeb měl 28. ledna 1919 tamtéž. Byl ženat, pracoval jako malíř pokojů.

Františkovi Čadskému a Karolině Fröhlichové se v Horoměřicích č.p. 64 narodili: 

- 1898 syn Jan Čadský, byl to domkář a přívozník, oženil se s Alžbětou Bězděkovou

- 14. srpna 1902 dcera MARIE JOSEFA ČADSKÁ, dne 24. července 1926 se vdala za Václava Moudřicha, s nímž měla dceru Květu Moudřichovou, zemřela ve svých 32 letech dne 2. května 1934 na rakovinu

Poté bydleli Čadských v Dejvicích č.p. 133 (současná adresa Evropská 133, Praha 6 - Dejvice), zde se jim narodila:

- 2. ledna 1907 dcera Emilie Čadská, ve svých 39 letech se dne 2. října 1946 provdala za vojáka Jaroslava Lípu, nar. 1907 


Fotografie rodiny Čadských z roku 1912: syn Jan 14 let, matka Karolina 38 let, otec František 52 let, dcera Ema 5 let, dcera Marie Josefa 10 let a syn František z prvního manželství 28 let