10P-2. VÁCLAV ČADSKÝ a JOSEFA KMOCHOVÁ

15.12.2022

Josefu Čadskému a Magdaleně Novákové se dne 22. února 1791 v Přílepech č.p. 18 narodil syn Václav Čadský. Zemřel před rokem 1846.

Byl to oráč, podruh.

Ve svých 32 letech se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích dne 15. dubna 1823 oženil s 21 letou Josefou Kmochovou.

Josefa Kmochová se narodila 13. března 1802 v Přílepech č.p. 10

Jejím otcem byl Václav Kmoch, sedlák z Přílep. Matka byla Anna Sasková, dcera Martina Sasky, sedláka z Přílep, a Evy Ženíškové z Úholiček.

Žili ve Velkých Přílepech č.p. 18 (současná adresa je pravděpodobně Roztocká 153, Velké Přílepy).

Zde se jim narodil:

- 18. března 1825 syn JOSEF ČADSKÝ