3. VÁCLAV ČADSKÝ a JOSEFA KMOCHOVÁ

29.12.2020

Josefu Čadskému a Magdaleně Novákové se dne 8. dubna 1788 narodil syn Václav Čadský

Byl to oráč, podruh.

Ve svých 35 letech se oženil s 21 letou Josefou Kmochovou, která se narodila 13. března 1802 ve Velkých Přílepech č.p. 10. Jejím otcem byl Václav Kmoch, sedlák z Přílep, matka Anna, dcera rovněž sedláka z Přílep (Martin ???).

Žili ve Velkých Přílepech č.p. 18 (současná adresa je pravděpodobně Roztocká 153, Velké Přílepy).

Zde se jim narodil:

- 18. března 1825 syn JOSEF ČADSKÝ