1. JOSEF ČADSKÝ a MAGDALENA NOVÁKOVÁ

31.12.2020

Nám zatím nejstarší známý předek je Josef Čadský

Josef Čadský byl ve Velkých Přílepech rychtářem. A to od roku 1771, neboť víme, že v roce 1770 byl rychtářem Matěj Saska. 

V tuto dobu byl zakládán za vlády Marie Terezie pozemkový katastr, nemovitostem byla přidělována popisná čísla. Kaplička zasvěcená Panně Marii (ležící v obci Přílepy na rozdíl od kapličky sv. Gottharda ležící v obci Kamýk) dostala č.p. 17. Traduje se, že kaplička stojí na místě, kde byly v době rekatolizace páleny "zakázané" knihy obyvatel obce, kteří nevyznávali katolickou víru.

Obraz z kaple sv. Gottharda byl slavnostně vysvěcen v květnu roku 1772 na velkolepé slavnosti v kostele sv. Jana Křtitele v Noutonicích. Do současné doby se zachoval pouze rám, současný obraz je pravděpodobně z roku 1880. Zúčastnil se této akce někdo i z našich předků ???

Obraz sv. Gottharda (960 - 1038, biskup narozen v Reichersdorfu v Bavorsku, patron zedníků, ochránce proti blesku a krupobití, proti revmatismu, dětským nemocem, těžkému porodu apod.)
Obraz sv. Gottharda (960 - 1038, biskup narozen v Reichersdorfu v Bavorsku, patron zedníků, ochránce proti blesku a krupobití, proti revmatismu, dětským nemocem, těžkému porodu apod.)

Dne 5. října 1766 se oženil s Magdalenou Novákovou, která se narodila ve Velkých Přílepech č.p. 18. Její otec byl František Novák. Pravděpodobně to byla dcera jednoho z největších hospodářů usídlených v Přílepech již nejméně 200 let. 

Žili ve Velkých Přílepech č.p. 18 (současná adresa je pravděpodobně Roztocká 153, Velké Přílepy).

Zde se jim narodila:

- 14. ledna 1770 dcera Barbora Apolonia Čadská

- 8. dubna 1788 syn VÁCLAV ČADSKÝ