2. JOSEF ČADSKÝ a MAGDALENA NOVÁKOVÁ

30.12.2020

Juliu Čadskému a ??? se blíže nezjištěného dne v únoru roku 1738 narodil syn Josef Čadský

Žil na statku v Přílepech č.p. 19 (současná adresa je pravděpodobně Roztocká 123, Velké Přílepy). 

Dne 5. října 1766 se Josef Čadský oženil s Magdalenou Novákovou, která se blíže nezjištěného dne a roku narodila ve Velkých Přílepech č.p. 18 (sousední statek, současná adresa je pravděpodobně Roztocká 153, Velké Přílepy). Její otec byl František Novák. Pravděpodobně to byla dcera jednoho z největších hospodářů usídlených v Přílepech již nejméně 200 let. Magdalena Nováková zemřela před rokem 1825.

Žili ve Velkých Přílepech č.p. 18 a zde se jim narodili:

- 11. srpna 1767 dcera Rozalie Čadská

- 14. ledna 1770 dcera Barbora Apolonia Čadská

- blíže nezjištěného dne v červnu roku 1771 dcera Anna Čadská

- blíže nezjištěného dne v březnu roku 1774 syn Josef Čadský

- blíže nezjištěného dne v červnu roku 1776 syn Jan Čadský

- blíže nezjištěného dne v lednu roku 1780 dcera Dorota Čadská nebo 

- blíže nezjištěného dne v květnu roku 1780 dcera Barbora Čadská (v tu dobu byl otcem jedné z dívek Josef Čadský nar. 1760) 

- blíže nezjištěného dne v říjnu roku 1781 syn František Čadský nebo

- blíže nezjištěného dne v květnu roku 1782 dcera Kateřina Čadská (v tu dobu byl otcem jednoho z dětí zřejmě Josef Čadský nar. 1760)

- blíže nezjištěného dne v červnu roku 1783 syn Jan Čadský

- blíže nezjištěného dne v červnu roku 1785 dcera Barbora Čadská

- 8. dubna 1788 syn VÁCLAV ČADSKÝ

Josef Čadský byl ve Velkých Přílepech sedlákem rychtářem. Rychtářem byl od roku 1771, neboť víme, že v roce 1770 byl rychtářem ještě Matěj Saska. 

V tuto dobu byl zakládán za vlády Marie Terezie pozemkový katastr, nemovitostem byla přidělována popisná čísla. Kaplička zasvěcená Panně Marii (ležící v obci Přílepy na rozdíl od kapličky sv. Gottharda ležící v obci Kamýk) dostala č.p. 17. Traduje se, že kaplička stojí na místě, kde byly v době rekatolizace páleny "zakázané" knihy obyvatel obce, kteří nevyznávali katolickou víru.

Obraz z kaple sv. Gottharda byl slavnostně vysvěcen v květnu roku 1772 na velkolepé slavnosti v kostele sv. Jana Křtitele v Noutonicích. Do současné doby se zachoval pouze rám, současný obraz je pravděpodobně z roku 1880. Zúčastnil se této akce někdo i z našich předků ???

Obraz sv. Gottharda (960 - 1038, biskup narozen v Reichersdorfu v Bavorsku, patron zedníků, ochránce proti blesku a krupobití, proti revmatismu, dětským nemocem, těžkému porodu apod.)
Obraz sv. Gottharda (960 - 1038, biskup narozen v Reichersdorfu v Bavorsku, patron zedníků, ochránce proti blesku a krupobití, proti revmatismu, dětským nemocem, těžkému porodu apod.)