4. JOSEF ČACKÝ a ALŽBĚTA LEFNEROVÁ

28.12.2020

Václavu Čadskému a Josefě Kmochové se dne 18. března 1825 narodil syn Josef Čadský.

Narodil se ve Velkých Přílepech č.p. 18. Současná adresa je pravděpodobně Roztocká 153, Velké Přílepy.

Josef byl domkař, mlynářský tovaryš a jablečník. Žil v Černém Vole č.p. 15. Dům se nacházel nejspíše poblíž Horního a Malého rybníka.

Ve svých 21 letech se dne 26. října 1846 v Horoměřicích oženil s o čtyři roky starší Alžbětou Lefnerovou, dcerou Antonína Lefnera a matky Kateřiny Brožkové z Pavlova. V knize oddaných se jeho jméno, ale i jméno jeho otce, píše jako Čacký. 

Alžběta Lefnerová se narodila 23. března 1821 v Horoměřicích č.p. 51 (současná adresa Velvarská 51, Horoměřice).  

V Horoměřicích č.p. 169 (současná adresa Revoluční 169, Horoměřice) se jim narodil:

- 22. listopadu 1848 syn František Josef Čacký

V Černém Vole č.p. 15 se jim narodil:

- 9. září 1852 syn ANTONÍN ČACKÝ

- 15. června 1855 dcera Rosalie Čacká, dne 10. září 1882 se provdala za Čeňka Vorla, nar. 1. ledna 1859 ve Vetíšských Lipinách v okr. Vlašim, žili v Horoměřicích č.p. 77, v č.p. 1 se jim pak dne 6. dubna 1885 narodila dcera Marie

- 13. října 1857 dcera Kateřina Barbora Čacká, dne 20. června 1887 se provdala za Jana Čermáka, nar. 30. května 1839 v Horoměřicích č.p. 109