11P. JOSEF ČACKÝ a ALŽBĚTA LEFNEROVÁ

12.12.2022

Václavu Čadskému a Josefě Kmochové se dne 18. března 1825 v Přílepech č.p. 18 narodil syn Josef Čadský.

Josef byl domkař, mlynářský tovaryš a jablečník, ale také vrchní topič v cukrovaru. Žil v Černém Vole č.p. 15. Dům se nacházel nejspíše poblíž Horního a Malého rybníka.

Ve svých 21 letech se dne 26. října 1846 v Horoměřicích oženil s o čtyři roky starší Alžbětou Lefnerovou, dcerou Antonína Lefnera a matky Kateřiny Brožkové z Pavlova. V knize oddaných se jeho jméno, ale i jméno jeho otce, píše jako Čacký, nikoli jako Čadský.

Alžběta Lefnerová se narodila 23. března 1821 v Horoměřicích č.p. 51 (současná adresa Velvarská 51, Horoměřice).  

Současná podoba domu č.p. 51
Současná podoba domu č.p. 51

V Horoměřicích č.p. 169 (současná adresa Revoluční 169, Horoměřice) se jim narodil:

- 22. listopadu 1848 syn František Josef Čacký

V Černém Vole č.p. 15 se jim narodil:

- 9. září 1852 syn ANTONÍN ČACKÝ

- 15. června 1855 dcera Rosalie Čacká, dne 10. září 1882 se provdala za Čeňka Vorla, nar. 1. ledna 1859 ve Vetíšských Lipinách v okr. Vlašim, žili v Horoměřicích č.p. 77, v č.p. 1 se jim pak dne 6. dubna 1885 narodila dcera Marie (provdána za Antonína Šafaříka)

- 13. října 1857 dcera Kateřina Barbora Čacká, dne 20. června 1887 se provdala za Jana Čermáka, nar. 30. května 1839 v Horoměřicích č.p. 109