6B-a. VÁCLAV NEBESKÝ a LIDMILA ??? 

23.12.2021

Danielu Nebeskému a Kateřině Peluňkové se v Brozánkách č.p. 2 dne 10. července 1678 narodil syn Václav Nebeský.

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Lidmilou. O Lidmile bohužel zatím nic bližšího nevíme.

V Brozánkách č.p. 2 se jim narodili:

- 1. září 1711 dcera Anna Margareta Ludmila Nebeská, která zemřela ve svých 18 letech dne 12. května 1729

- 28. února 1713 dcera Kateřina Ludmila Nebeská, která se ve svých 19 letech dne 23. listopadu 1732 provdala ve Vliněvsi za Jiřího Vaňka (narodil se blíže nezjištěného dne a roku ve Vrbně, jeho otec byl Bartoloměj Vaněk z Vrbna)

- 25. července 1715 dcera Veronika Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Matěje Nepomuckého z Vrbna

- 14. července 1717 dcera Dorota Nebeská, která se ve svých 31 letech dne 13. února 1748 provdala ve Vliněvsi za Matěje Skuhravého narozeného ve Vraňanech

- 16. dubna 1719 dcera Ludmila Nebeská, která zemřela ve svých 71 letech dne 30. října 1790

- 29. března 1722 syn Václav Ferdinand Nebeský, který zemřel po necelých 9 měsících dne 11. prosince 1722

- 28. dubna 1725 syn Daniel Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s vdovou Annou Butovou

- 6. srpna 1728 syn Václav Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s Alžbětou Štruplovou (nar. 1736 v Mělnické Vrutici, zemř. 13. listopadu 1772 v Brozánkách), se kterou měl 11 dětí a blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Annou ??? (zemř. 2. srpna 1802), se kterou měl dalších 7 dětí, Václav Nebeský zemřel ve svých 64 letech dne 22. září 1792 v Brozánkách 

- 23. února 1731 dcera Alžběta Nebeská