6B. VÁCLAV NEBESKÝ a LIDMILA ??? 

21.12.2021

Danielu Nebeskému a Kateřině Peluňkové se v Brozánkách dne 10. července 1678 narodil syn Václav Nebeský.

Václav Nebeský byl sedlák v Brozánkách na gruntu, který zdědil po otci Danielovi Nebeském.

Blíže nezjištěného dne roku 1709 se ve svých 31 letech se oženil s Ludmilou. Ludmila se narodila roku 1673 v Brozánkách a zemřela ve svých 91 letech dne 25. prosince 1764 rovněž v Brozánkách.

V Brozánkách se jim narodili:

- 1. září 1711 dcera Anna Marie Ludmila Nebeská, která zemřela ve svých 18 letech dne 12. května 1729

- 28. února 1713 dcera Kateřina Ludmila Nebeská, která se ve svých 19 letech dne 23. listopadu 1732 provdala ve Vliněvsi za Jiřího Vaňka (narodil se blíže nezjištěného dne a roku ve Vrbně, jeho otec byl Bartoloměj Vaněk z Vrbna)

- 25. července 1715 dcera Veronika Nebeská, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za Matěje Nepomuckého z Vrbna

- 14. července 1717 dcera Dorota Nebeská, která se ve svých 31 letech dne 13. února 1748 provdala ve Vliněvsi za Matěje Skuhravého narozeného ve Vraňanech

- 16. dubna 1719 dcera Ludmila Nebeská, která zemřela ve svých 71 letech dne 30. října 1790

- 29. března 1722 syn Václav Ferdinand Nebeský, který zemřel po necelých 9 měsících dne 11. prosince 1722

- 28. dubna 1725 syn Daniel Nebeský, který se blíže nezjištěného dne a roku oženil s vdovou Annou Butovou

- 6. srpna 1728 syn Václav Nebeský, který se blíže nezjištěného dne  roku 1755 oženil s Alžbětou Štruplovou (nar. 1736 v Mělnické Vrutici, zemř. 13. listopadu 1772 v Brozánkách), se kterou měl 11 dětí a blíže nezjištěného dne roku 1777 se oženil s Annou ??? (zemř. 2. srpna 1802), se kterou měl dalších 7 dětí, Václav Nebeský zemřel ve svých 64 letech dne 22. září 1792 v Brozánkách 

- 23. února 1731 dcera Alžběta Nebeská

Václav Nebeský zdědil grunt v Brozánkách po otci Danielovi Nebeským, neboť v době úmrtí otce byl nejmladší syn Jan, který měl statek právně zdědit, nezletilý. Další bratři byli dle Gruntovní knihy Zálabské 1702 - 1795 ... nemožný, nedbalý a nepozorník a další nedostatečný, hloupý a chromý ... 

Václav Nebeský ve svých 75 letech zemřel dne 13. srpna 1753 v Brozánkách. Z devíti dětí se mu narodili jen 2 synové, jeden zemřel 9 měsíců po narození, grunt tedy převzal jediný žijící syn Václav Nebeský.