5-2. JAN ČADSKÝ a ALŽBĚTA BEZDĚKOVÁ

26.12.2020

Františku Čadskému a Karolině Fröhlichové se blíže nezjištěného dne roku 1898 narodil syn Jan Čadský.

Narodil se pravděpodobně v Horoměřicích č.p. 64 (současná adresa Konzumní 64, Horoměřice) jako pak jeho mladší sourozenci, i když v matrice nebyl záznam prozatím nalezen.

Současná podoba domu č.p. 64 v Horoměřicích
Současná podoba domu č.p. 64 v Horoměřicích

Byl to domkář a přívozník.

Blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Alžbětou Bezděkovou.

Žili v Troji č.p. 10 (současná adresa Pod Havránkou 7/10, Praha 7 - Troja). Jedná se o bývalý Panský dvůr (více z historie naleznete zde).

Současná podoba domu č.p. 10 v Troji
Současná podoba domu č.p. 10 v Troji

Zde se jim narodil:

- blíže nezjištěného dne dcera Marie Čadská, která se blíže nezjištěného dne provdala za Jana Podhorského z Troje č.p. 27 (současná adresa Pod Havránkou 27/18, Praha 7 - Troja), domkáře a rybáře


Dceři Marii Čadské a Janu Podhorskému se v Troji č.p. 27 (Zadní Ovenec) narodil:

- 9 března 1838 syn Josef Podhorský


Josef Podhorský pracoval jako zedník, blíže nezjištěného dne a roku se oženil s Marií Sušánkovou, narozenou dne 23. února 1839 v Holešovicích č.p. 58 (blíže nebyla adresa identifikována).

Žili ve spolkových domech v Holešovicích č.p. 12, kde se jim narodila:

- 20. února 1872 dcera Marie Kateřina Podhorská


Marie Kateřina Podhorská se dne 6. května 1894 provdala za Josefa Hříbala, narozeného dne 9. prosince 1862 ve Staré Huti č.p. 119 (současná adresa Dělnická 112, Stará Huť), kde pracoval jako slévač.

Narodili se jim:

- 16. června 1879 dcera Anna Hříbalová, která se blíže nezjištěného dne a roku provdala za blíže nezjištěného Nachtigala, Anna Hříbalová zemřela ve svých 73 letech dne 3. července 1952

- 25. srpna 1895 syn Josef Hříbal

- 5. října 1897 syn Rudolf Hříbal, pravděpodobně emigroval do USA


Josef Hříbal žil v Malé Jateční č3, Praha 7 - Holešovice a poté na Tř. rudé armády 110 v Praze 8 - Libni, pracoval jako holič.

Dne 2. září 1915 ve věku svých 20 let padnul do zajetí v městě Luck na Ukrajině, dne 29. července 1917 vstoupil v ruském Boru v Nižním Novgorodu do Československých legií do 8. střeleckého pluku, z legií vystoupil z 10. střeleckého pluku. 

místo zajetí, ukrajinské město Luck
místo zajetí, ukrajinské město Luck
Bor, Nižní Novgorod, místo vstupu do ruských legií
Bor, Nižní Novgorod, místo vstupu do ruských legií

Ve svých 26 letech se dne 29. října 1921 oženil s Annou Böhmovou, která se narodila dne 30. ledna 1898 v Poličce č.p. 206. Otcem Anny Böhmové byl Antonín Böhm, narozen 25. února 1856 v Novém Jimramově, který se dne 4. listopadu 1890 v Jedlové oženil s Annou Marií Federsel, narozenou 17. července 1868 v Jedlové č.p. 29. Jeho otcem byl pak František Böhm, papírnický tovaryš. Prapra dědeček Anny Böhmové Anton Krejcji byl zase soudce v Riegersdorfu (německy Modřec nedaleko Poličky). 

Otec Antonín Böhm emigroval v roce 1907 do USA, Ellis Island - New York. Zemřel po roce 1907. O bratru Anny Böhmové nic bližšího nevíme, ale její sestra Marie Böhmová, provdaná Hormandlová, rovněž emigrovala do USA, zemřela blíže nezjištěného dne a roku ve městě Omaha, stát Nebraska. 

Josefu Hříbalovi a Anně Böhmové se narodili:

- 15. září 1922 syn Zdeněk Hříbal, který se vyučil strojním zámečníkem, pracoval jako galvanizér, ve věku 23 let se dne 2. srpna 1946 oženil s kuchařkou Miluší Hovorkovou, Zdeněk Hříbal zemřel ve svých 82 letech dne 6. prosince 2004 v Třebotově, jeho manželka Miluše zemřela ve svých 87 letech dne 7. srpna 2012 v Praze

- 5. února 1925 dcera Marie Hříbalová, která zemřela ve svých 13 letech dne 29. března 1938 v Praze

Josef Hříbal zemřel ve věku 69 let dne 16. září 1964 v Praze a jeho manželka Anna Böhmová zemřela ve věku 66 let dne 20. ledna 1965, tedy za 4 měsíce po svém manželovi. 

Josef Hříbal, jeho manželka Anna Böhmová, děti Zdeněk a Marie, bratr Rudolf Hříbal

O historii Troji a Holešovic se více dozvíte zde.