5.3. JOSEF ČACKÝ a KVĚTA MOUDŘICHOVÁ

26.12.2020

Josefovi Čackému a Ludmile Minaříkové se dne 21. srpna 1921 narodil syn Josef Čacký

Dne 5. února 1949 se 28letý Josef Čacký oženil s Květou Moudřichovou, která se narodila 7. prosince 1927 Dejvicích č.p. 133. Její otec byl městský zřízenec Václav Moudřich, nar. 17. července 1900 v Dejvicích a matka dámská krejčová Marie Čadská, nar. 14. srpna 1902 v Horoměřicích č.p. 64. 

Tímto svazkem - snad osudovým - byly spojeny dva rody, které nejen spojovala vesnice Horoměřice, ale navíc i podobnost jejich příjmení - Čackých a Čadských. 

Zde se jim narodila:

- 14. ledna 1770 dcera Barbora Apolonia Čadská