Historie obce Řež a Husinec

 

První písemná zmínka o vsi Husinec je v listinném falsu datovaném zhruba do roku 1227, jímž český král Přemysl Otakar I., přenesl ženskému klášteru sv. Jiří v Praze jurisdikci nad jeho poddanými. Název je doložen ve formě Guscinec. V roce 1233 se obec nazývá Gusinech, okolo roku 1403 již Hussinecz. Za husitského převratu byla obec pravděpodobně...

Jan Hus se narodil někdy okolo roku 1370. Vystudoval na univerzitě v Praze, roku 1396 se stal bakalářem, o dva roky později již promoval na univerzitního Mistra a roku 1400 přijal kněžské svěcení. V roce 1402 nastoupil jako kazatel do Betlémské kaple na Starém Městě pražském a svým kázáním si rychle získal početné příznivce mezi chudinou...

Všeobecně se traduje, že Řež byla za první republiky výletním místem a letním sídlem Pražanů. Pražané od 2. pol. 19. stol. s oblibou vyjížděli za Prahu na "weekend" (tehdy pouze na neděli) nebo na letní byt. Fenomén letních bytů se objevil v 2. pol. 19. stol., kdy se rodiny začaly vydávat na venkov, kde si pronajaly jednu nebo několik...

Léta 1896 - 1914 lze považovat za dobu, kdy se Husinec a Řež pozvolna začaly otevírat světu. V roce 1896 žilo v Husinci 107 obyvatel ve 14 domech, Řež byla v té době zhruba poloviční. V sedmi domech žilo 52 obyvatel.

Zpráva o atentátu a smrti následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este udeřila jako blesk z čistého nebe. Vyhlášení války Rakouska-Uherska Srbsku na sebe nenechalo dlouho čekat a 28. července 1914 a rozhořel se válečný konflikt zatím netušených rozměrů, který zasáhl osudy většiny obyvatel Rakouska-Uherska. První světová válka trvala dlouhé čtyři...

Válka trvající více jak čtyři roky (1914 - 1918) rakousko-uherskou monarchii natolik vyčerpala, že během roku 1918 sílila radikalizace obyvatelstva a hrozil rozpad monarchie. Lidé byli zubožení, vyčerpaní a přáli si nejen konec války, ale i mnohé sociální změny. A k řadě změn skutečně došlo.

Bylo to neblahé znamení, když v noci z 11. na 12. února 1930 vzplanuly nad Řeží ohnivé plameny. V pondělí večer okolo desáté hodiny večer začalo hořet v továrně Silika a nebylo možné oheň okamžitě uhasit. Před půlnocí se telefonovalo pro hasiče do Prahy, protože požár, který rychle zachvátil celou továrnu, byl údajně tak prudký, že na nějaké...

Rudolf Jaroš (nar. 15. ledna 1869 v Praze, zemřel 7. dubna 1935 v Řeži) byl československý politik, meziválečný senátor a poslanec Národního shromáždění za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou.

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. O tom se přesvědčili starousedlíci v Husinci hned při několika požárech v průběhu dvacátých a třicátých 20. století. Se společným cílem - zkrotit jeden z nejmocnějších živlů přírody - dali dohromady své síly a roku 1927 založili Sbor dobrovolných hasičů v Husinci - Řeži.