ROD NEBESKÝCH

Dne 7. prosince 1853 se narodil nemanželský syn Josef, kdy se za jeho otce přihlásil a za přítomnosti dvou svědků žádal o zapsání do matriky Wácslav Nebeský, čeledín v Žalově č.p. 8, syn Jana Nebeského, krejčího v Suchdole č. domu Ø (bohužel neuvedeno) na bývalém statku téhož jména a matky Terezie, rozené Ø (neuvedeno). Matkou byla Josefa Zrubecká...

Josef Nebeský a Alžběta Šarbochová měli po svatbě v roce 1853 celkem čtyři děti, dokonce i dvojčátka, ale žádné bohužel dlouho nepřežilo. Prvorozený syn se dožil 3 let. Druhorozená dcera zemřela zřejmě po třech hodinách. Dvojčátka, kluk a holka, zemřeli do 14 dnů.

Václavu Nebeskému a Alžbětě Nebeské se dne 16. března 1747 narodil syn Josephus (Josef) Nebeský. Zemřel ve svých 60 letech dne 31. března 1807.