Rychlý odkaz na jednotlivé předky

JIŘÍK NEBESKÝ (1543 - 1594) - počátek rodu, rychtář a sedlák v Brozánkách (1.)


LUDMILA NEBESKÁ a Adam Převozník (1567 - ?) - sedlák v Brozánkách (2.)


JIŘÍ NEBESKÝ a Alžběta Jakoubková (1595 - před 1648) - rychtářsedlák v Brozánkách (3-1.)

Martin Nebeský (? - po 1650) - sedlák v Brozánkách, syn Jakub Nebeský - převozník na Čertovce (3-2.)


ADAM NEBESKÝ (asi 1620 - 1668) - rychtář a sedlák v Brozánkách (4.)


Jan Nebeský a Anna Jírová (1650 ? 1662 - po 1743) - voják Piccolomského regimentu, sedlák v Chramostku (5.)

Daniel Nebeský a Kateřina Peluňková (1654 - 1708) - dědičný rychtář a sedlák v Brozánkách (5B.)

VÁCLAV NEBESKˇY a ALŽBĚTA BUTOVÁ (1657 - 1709) - sedlák v Hoříně (5H.)


Václav Nebeský a Ludmila (1678 - 1753) - sedlák v Brozánkách (6B.)

Václav Nebeský a Veronika Kučerová (1680 ? 1687 - 1759) - sedlák v Hoříně (6H.)

Daniel Nebeský a Anna, Dorota Vlachová (1692 - 1750) - rychtář a sedlák v Brozánkách č.p. 4 (6H-B.)

JAN NEBESKÝ a Kateřina Bohuslavová (1701 - ?) - sedlák v Semilkovicích (6L.)


Václav Nebeský a Alžběta Štruplová, Anna  (1728 - 1792) - sedlák v Brozánkách (7B.)

Václav Nebeský a Ludmila (1716 ? 1717 ? 1718 - ?) - sedlák v Hoříně (7H.)

Jiří Nebeský a Terezie Heřmanová (1731 - 1772) - sedlák v Brozánkách č.p. 4 (7H-B.)

VÁCLAV MATĚJ NEBESKÝ a Alžběta Poláková (1716 ? 1726 - 1796) - sedlák v Letkách č.p. 7 (7L.)


Jiří Nebeský a Terezie Richterová (1760 - 1812) - šenkýř ve Straškově, rychtář a sedlák v Brozánkách (8B-1.)

Jan Nebeský a Kateřina Kothartová (1766 - ?) - sedlák v Brozánkách č.p. 16 (8B-2.)

Antonín Nebeský a Veronika Procházková (1768 - ?) - domkář ve Straškově (8B-3.)

Daniel Nebeský a Alžběta Riglová (1772 - 1809) - mlynář v Roudníčku č.p. 7 (8B-4.)

Josef Ferdinand Nebeský (1790 - 1869) - komorník knížete Lobkowicze (8B-5.)

Josef Nebeský a Lidmila Butová (1763 - 1814) - sedlák v Hoříně (8H.) 

Václav Antonín Josef Nebeský a Kateřina Mrkvičková (1752 - ?) - sedlák v Šemanovicích č.p. 9 (8H-B-1.)

Jan Nebeský-Wojkowicz a Dorota Poršová (1757 - 1817) - sedlák v Kokoříně č.p. 10 (8H-B-2.)

Pavel Nebeský a Terezie Sklenářová (1773 - ?) - sedlák v Brozánkách č.p. 4 (8H-B-3.)

JAN NEBESKÝ a Kateřina Novotná (1746 - 1817) - rolník, chalupník v Letkách č.p. 18 (8L-1.)

Josef Nebeský a Marie Durasová (1747 - 1807) - sedlák v Želenicích č.p. 7 (8L-2.)

Jakub Nebeský a Josefa Šimůnková (1758 ? 1760 - 1839) - chalupník v Letkách č.p. 16 (8L-3.) 

Tomáš Nebeský a Anna (1762 - ?) - sedlák v Letkách č.p. 7 (8L-4.)


Václav Nebeský a Josefa Valachová (1797 - 1848) - bankéř a kupec v Praze č.p. 166 (9B-1.)

Antonín Nebeský a Anna Brázdová (1810 - 1852) - sedlák v Brozánkách, zastřelen žárlivým sousedem (9B-2.)

Tomáš Nebeský a ? (1810 - ?) - měšťan a sládek (9B-3.)

Karel Nebeský a Barbora Mildnerová (1806 - 18044) - mlynář v Poříčí (9H-1.)

Václav Nebeský a Lidmila Plačková (1811 - 1851) - sedlák v Hoříně (9H-2.)

Václav Nebeský a Kateřina Vondráčková (1784 - ?) - sedlák v Šemanovicích č.p. 1 (9H-B-1-1.)

Jiří Nebeský a Kateřina Podlipská (1789 - ?) - kovářský mistr (9H-B-1-2.)

Václav Nebeský-Wojkowicz a Alžběta Köcherová (1790 - 1821) - šafář v Novém Dvoře u Kokořína č.p. 70 (9H-B-2-1.)

Jiří Nebeský-Wojkowicz a Anna Šmeissová (1792 - 1855) - sedlák v Kokoříně č.p. 22, dcera Marie Nebeská byla svobodná matka, její dcera Anna si vzala rovněž nemanželského syna Václava Sadílka, jejich dcera Božena Sadílková se pak provdala za Josefa Šantina (barona Josefa IV. d´ Antin-Libechowskyho, obchodník zbožím kuchyňským (9H-B-2-2.)

Josef Nebeský a Marie Kaftanová (1794 - ?) - úředník na panství ve Chvalech (9H-B-3-1.), přes sňatek spřízněn s cestovatelem Dr. Emilem Holubem

Václav Nebeský a Marie Guttmannová (1798 - 1850) - sekretář knížete Thurn-Taxise (9H-B-3-2.)

Antonín František Ferdinand Nebeský a Emilie Micke (1804 - 1879) - přiženil se do pruského Krotoszyna (9H-B-3-3.)

Josef Nebeský a Rozalie Šimůnková (1795 - ?) - ? (9L-1-1.)

JAN NEBESKÝ a Terezie Žůlová (1797 - 1861) - krejčovský mistr v Řeži (9L-1-2.)

František Nebeský a Marie Rampasová (1802 - ?) - ?

Tomáš Nebeský (1795 - 1851) - sladovnický tovaryš, bydlel pravděpodobně v Praze č.p. 1046/II (Vodičková), pravděpodobně syn Antonín Nebeský vlastnil Dům U Modré štiky, druhý manžel jeho manželky Marie byl Karel Knobloch, který dovezl první plzeňské pivo do Prahy (9L-4.)

Marie Nebeská (1799 - ?) - dcera Daniela Nebeského, mlynáře z Roudníčku č.p. 7 (9R-1.)

Kateřina Nebeská a Jan Lahovský (1802 - ?) - dcera Daniela Nebeského, mlynáře z Roudníčku č.p. 7 , která mlýn převzala (9R-2.)

Rozálie Nebeská a Pavel Šlainer (1809 - ?) - dcera Daniela Nebeského, mlynáře z Roudníčku č.p. 7 (9R-3.)

Antonín Nebeský a Marie Paulová (1808 - ?) - domkář v Klenči (9S.)

Václav Nebeský a Anna Linhartová (1789 - 1864) - sedlák v Želenicích č.p. 7 (9Ž.)


Jan Nepomuk Ferdinand Nebeský a Anna Linhartová (1834 - 1912) - zakladatel a spolumajitel uhelných dolů v Mostě (10B-1.)

Josef Jan Nepomuk Nebeský a Salomena Schlöglová (1834 - 1897) - správce zemské pokladny suverénního knížectví Lichtenštejnského ve Vaduzu (10B-2-1.)

Václav Nebeský a Marie Čermáková (1835 - 1904) - sedlák v Brozánkách, dcera Anna Nebeská se provdala za plukovního lékaře z Vinohrad Viléma Krause (10B-2-2.)

Antonín Nebeský a Anna Bohdanecká, Marie Magdalena Butová (1837 - 1907) - hospodářský správce J.J. knížete Jiřího z Lobkowicz (10B-2-3.)

Karel Nebeský a Alžběta Hlavatá (1840 - 1915) - sedlák v Radouni č.p. 23 (10B-2-4.)

Jan Křtitel  Nebeský a Františka Machalická (1842 - 1920) - velkostatkář, zakladatel velkoobchodu s uhlím, majitel deskového statku v Dolním Bezděkově, poslanec sněmu Království českého, mecenáš studentů a umělců, držitel Rytířského řádu Božího hrobu - stupeň komtur (10B-2-5.)

Rozálie Nebeská (1849 - 1938) - ? (10B-2-6.)

Josef Nebeský a Anna Říhová (1844 - ?) - sládek v Rožďalovicích (10B-3.)

Jiří Josef Nebeský a Emilie Antonyová (1841 - 1906) - knížecí zahradník Karla Bedřicha I. z Oettingen-Wallersteinu v německém Wallerstein, žili i v srbském městě Vršac (10H-1.)

Josef Nebeský a Marie Etcerová (? - ?) - sedlák v Hoříně (10H-2.)

Josef Nebeský a Anna Růžičková (1808 - ?) - sedlák v Bosyni č.p. 53 a Jenichově č.p. 12 (10H-B-1.)

František Nebeský a Marie Pokorná (1808 - 1865) - hostinský v Budyni č.p. 85 (10 BO.)

Václav Nebeský-Wojkowicz a Eliška Jungmannová, Tereza Fasterová (1818 - 1882) - obrozenecký básník Václav Bolemír Nebeský (10H-B-2.)

Ferdinand Nebeský a Karolina Raspová, Marie Krohová (1830 - 1887) - ředitel velkostatku Plasy (10H-B-3-1.)

Adolf Jan Nebeský a Anna Koptíková (1832 - 1873) - dozorce na trati západní dráhy (10H-B-3-2.)

Václav Nebeský a Josefa Zrubecká (1830 - ?) - koňák v Drastech č.p. 2 (10L-1-1.)

JOSEF NEBESKÝ a Alžběta Šar(b)ochová (1831 - 1886) - nádeník v Husinci č.p. 11 (10L-1-2.)

Václav Nebeský a Jiřina Čečetková (1873 - 1954) - ? (10L-2-1.)

Anna Nebeská (? - ?) - nemanželská dcera Marie Nebeské (10R.)

Rozálie Nebeská (1842 - 1884) - svobodná matka (10S.)

Václav Nebeský a Marie Sojková (1820 - 1882) - sedlák v Radotíně č.p. 1, syn Ferdinand Nebeský měl hostinec Na Vyskočilce v Malé Chuchli č.p. 1 (10Ž.)


Eduard Jan Nepomuk Nebeský a Julie Linhartová (1864 - 1915) - profesor na Učitelském ústavu v Jičíně (11B-1.)

Jan Nepomuk Václav Nebeský a Anna Součková (1872 - ?) - c.k. revírní inspektor stráže bezpečnosti v Praze (11B-3.)

Václav Karel Nebeský a Ludmila Nebeská (1868 - 1932) - sedlák v Radouni č.p. 23, obchodník v Praze na Smíchově (11B-4.)

Jaroslav Ludvík rytíř Nebeský z Wojkowicz a Louisa Vraná (1872 - 1921) - byl to velkoobchodník s uhlím v Nymburce a velkostatkář v Dolním Bezděkově (11B-5-1.) 

Božena Anna Nebeská a Stanislav Černý (1875 - 1950) - ? (11B-5-2.)

Jan z Wojkowicz a Anna Marie Bernardová (1880 - 1964) - prozaik a básník (11B-6.)

Josef Nebeský a Marie Najmanová (1849 - ?) - řezník z Budyně č.p. 31 (11BO-1.)

František Nebeský a Růžena Tomsová (1862 - ?) - řezník a hostinský z Budyně č.p. 85 (11BO-2.)

Alois Nebeský a Anna Růžičková, Marie Řeháková (1873 - 1925) - blíže nezjištěno (11H-2.)

Václav Nebeský a Anna Hošťáková, Kateřina Kudařová (1830 - ?) - Hořín, Střemy ? (11H-B-1-1.)

Josef Nebeský a Marie Kubešová, Živcová (1843 - 1912) - sedlák ve Ctiněvsi č.p. 49 (11H-B-1-2.)  

JUDr. Jaroslav Nebeský a Helena Kličková (1871 - 1933) - vrchní soudní rada v Praze, manželka harfistka v Národním divadle (11H-B-2.)

JUDr. Václav Nebeský a Emílie Chládková (1853 - ?) - advokát ve Velvarech a v Březnici, syn Václav Nebeský byl první český historik moderního umění, obchodník s obrazy v Paříži, knihovník, publicista (11H-B-2-1.)

PhC. Pavel Nebeský a Klotilda Vyžďálková (1861 - 1913) - správce Městské knihovny v Plzni, režisér, herec, překladatel, žurnalista, redaktor, manželka byla knihovnice, 2 synové zemřeli na tyfus, syn Pavel v 1. světové válce v srbské Grušici, další syn spáchal sebevraždu, dcera se provdala a významně se zapsala do novodobého knihovnictví (11H-B-2-2.)

Ferdinand Adolf Jan Nebeský a Antonie Spenglerová (1873 - 1951) - generál intendantstva (11H-B-3.)

TOMÁŠ NEBESKÝ a Františka Malečková (1862 - 1928) - dělník ve skále, člen obecního zastupitelstva, zemědělec (11L-1.)

Rozalie Nebeská a František Veselý (1865 - ?) - ? (11L-2.)

Eduard Nebeský a Hermína Miková (1852 - ?) - měšťan a sládek v Domě U Modré štiky (10L-4-1.)

Antonín Nebeský a ? (1853 - ?) - měšťan a sládek v Domě U Modré štiky (11L-4-2.)

Anna Nebeská a JUDr. Jan Podlipný (1855 - 1943) - sufražetka, aktivistka za práva žen, členka Sokola (11L-4-3.)

Karel Nebeský a ? (1859 - ?) - úředník u banky Slavie (11L-4-4.)

MUDr. Jan Nebeský a Jaroslava Kotrbová (1860 - ?) - lékař (11L-4-5.) 

Václav Nebeský a Marie Vysoká (1851 - 1914) - nemanželský syn Anny Nebeské, dělník (11R.) 

František Nebeský a Josefa Tůmová (1866 - 1952) - čalouník a mistr sedlář v Neveklově (11S.)

Otokar Nebeský a Anežka Mužíková (1858 - 1922) - sedlák v Radotíně č.p. 1, člen zastupitelstva, starosta, člen spolku rolníků (11Ž.)


JUDr. Eduard Nebeský a Marie Řeháková (1895 - 1968) - vrchní rada u Československých státních drah v Hradci Králové, malíř - krajinář (12B-1.)

Bohumil Jan Křtitel Nebeský a Emma Johana Lorenzová (1897 - ?) - malíř, krajinář, zajat v 1. světové válce, vstoupil do srbské fronty, syn René Mário Nebeský byl etnolog a tibetolog (12B-2.)

Karel ("Kála") Nebeský a Anna Fuchsová (1895 - 1963) - obchodník v Praze na Smíchově (12B-4-1.)

Václav ("Váša") Nebeský a Eleonora Glücksmannová (1897 - 1972) - inženýr (12B-4-2.)

Ludmila ("Míla") Nebeská a MUDr. Oldřich Hlaváč (1901 - 1986) - manželka zubního lékaře zapojeného do odboje ve 2. světové válce a popraveného v berlínském Plötzensee v roce 1942 (12B-4-3.)

Miloš Nebeský (1904 - 1918) - zemřel na zánět slepého střeva (12B-4-4.)

Marie Nebeská a ? Svoboda (1907 - ?) - ? (12B-4-5.)

Jaroslav Nebeský a Svatava Černá (1909 - ?) - obchodník v Praze (12B-4-6.)

Josef Nebeský a Františka Krycnerová (1882 - 1962) - řezník a hostinský v Budyni č.p. 55, měli 8 dětí - z nichž Antonín Nebeský (1907 - 1942) byl zastřelen na Kobyliské střelnici (12BO.)

Miloslava Sára Nebeská a Hugo Epstein (1907 - 1978) - Epstein byl židovský obchodník s kůží v Mělníku, v roce 1939 na lodi S.S. President Harding odpluli do New Yorku a žili v New Jersey (12H-2.)

Josef Nebeský a Božena Tomsová (1875 - ?) -  (12H-B-2.)

Karel Nebeský a Hermína Reimarová (1912 - 1989) - lékárník, zakladatel skautské organizace v Ledči nad Sázavou, zakladatel Vlastivědného muzea v Jesenici u Rakovníka, archeolog, divadelník a spisovatel (12H-B-3.)

Václav Nebeský a Helena Novotná (1899 - 1942) - modelář v ČKD, vlastnil pekárnu U Nebeských, zastupitel, člen školní rady, stavební a finanční komise, starosta obce a hasičů, zemřel v koncentračním táboře v Sachsenhausenu (12L-1-1.)

FRANTIŠEK VÁCLAV NEBESKÝ a Antonie Vintrová (1906 - ?) - rolník (12L-1-2.)

Antonín Nebeský a Anna Peterková (1894 - ?) - ? (12R.)

MUDr. Ladislav Nebeský a Albína Karolína Kronbergerová (1893 - 1942) - lékař v Jilemnici, člen Obrany národa, dne 22. září 1942 v berlínské věznici Plötzensee popraven gilotinou (12S.)

Josef Eduard Nebeský (1889 - 1966) - agrární politik, generální tajemník Ústřední řepařské jednoty, za podporu domácího odboje odsouzen na 12 let těžkého žaláře (12Ž-1.)

Otakar Jaroslav Nebeský a Anna Piskáčková (1892 - 1967) - po roce 1948 kočí a topič v libčické šroubárně, oženil se s vdovou z Kamýku č.p. 21, působil v obecním zastupitelstvu, dcera Zdenka Nebeská se provdala za škpt. Jaromíra Havelku, dcera Věra Nebeská tragicky zahynula při automobilové nehodě v Černým Vole (12Ž-2.) 


Vladimír Nebeský a Marie Brádlerová (1938 - 2021) - ? (13L-1.)

Eva Nebeská a Pavel Cicvárek, Karel Vajc (1943 - 2017) - ? (13L-2.)

JIŘÍ NEBESKÝ a Ludmila Nebeská (1945 - 2023) - zámečník u SSŽ (13L-3.)

Josef Nebeský a Alžběta Garajová (1925 - 1974) ? (13R.) 

RNDr. Ladislav Nebeský a PhDr. Iva Kalendová (1937 - 2021) - lingvista, básník, matematický badatel (13S.)

Jaromír Nebeský a Joan Radke (1925 - 1980) - agrárník, žurnalista, politik (13Ž.)


PAVLÍNA NEBESKÁ (1978 - dosud) - bezpečnostní složky (14L-1.)

Josef Nebeský a Marie Seligerová (1957 - 1983) - ? (14R.)JAN ČADSKÝ (? 1475 - 1545 ?) - pravděpodobně sedlák nebo správce na panském poplužním dvoře (1.)


PROKOP ČADSKÝ (? 1505 - 1565 ?) - posel pověřován doručováním důležitých listin (2.)


MATOUŠ ČADSKÝ (? 1535 - 1600 ?) - ? (3.)


VONDRA ČADSKÝ (? 1578 - 1642 ?) - ? (4.)


JAN ČADSKÝ (1614 - 1680 ?) - ? (5.)


VÍT ČADSKÝ a Anna ? (1640 - 1698) - počátek rodu Lysolaje (6-1.)


Václav Čadský a Anna Nováková (1668 - 1743) - pravděpodobně lysolajský konšel (7-1.)

MATĚJ ČADSKÝ (1682 - 1757) - ? (7-2.)

Jan Čadský (? - 1767) - ? (7-3.)


Matěj Čadský a Magdalena ? (1692 - 1746) - ? (8H.)

ANNA ČADSKÁ a František Novák (? -?) - Velké Přílepy (8P-1.)

JOSEF ČADSKÝ (? - ?) - rychtář a hospodář v Přílepech č.p. 19 (8P-2.)


Josef Čadský a Anna Magdalena Sýkorová (1738 - 1819) - ? (9H.)

JOSEF ČADSKÝ a MAGDALENA NOVÁKOVÁ (? - po 1814) - rychtář a hospodář v Přílepech č.p. 18 (9P.)


Jan Křtitel Čadský a Marie Magdalena Pokorná (1738 - 1819) - ? (10H.)

Rozálie Čadská a Josef Saska (1767 - 1801) - manželka sedláka v Úněticích (10P-1.)

VÁCLAV ČADSKÝ a Josefa Kmochová (1791 - ?) - oráč, podruh v Přílepech č.p. 18 (10P-2.)


Josef Čacký a Barbora Bémová (1811 - 1885) - ? (11H-1.)

Filip Čadský a Marie Šíchová (1815 - ?) - rolník v Horoměřicích č.p. 14 (11H-2.)

JOSEF ČADSKÝ a Alžběta Lefnerová (1825 - ?) - domkař, mlynářský tovaryš a jablečník, vrchní topič v cukrovaru (11P.)


Jan Čacký (1834 - 1872) - ? (12H-1.1.)

Josef Čacký a Alžběta Marie Turecká (? - ?) - rolník z Horoměřic č.p. 23 (12H-1.2.)

Josef Čadský a Marie Chundelová (1840 - ?) - hostinský z Horoměřic č.p. 24 (12H-2.)

Václav Josef Čacký a Barbora Lefnerová (

František Josef Čacký a Marie Šepsová (1848 - ?) - nádeník, dělník v Horoměřicích (12P-1.)

ANTONÍN ČACKÝ a Alžběta Hájková (1852 - před 1939) - dělník a porodní bába (12P-2.)


Josef Čacký (1864 - 1917) - ? (13H.)

František Jan Čadský (1878 - 1947) - obchodník v Kojeticích, legionář

Josef Čacký a Rozalie Alžběta Fiřtová, Marie Volfová (1875 - 1915) - zedník (13P-1.1.)

Antonín Čacký a Božena Karbanová (1891 - ?) - kameník, legionář (13P-1.2.)

JOSEF ČACKÝ a Ludmila Minaříková (1885 - 1939) - obchodník v Horoměřicích (13P-2.1.)

Rudolf Čacký a Antonie Pařízková (1886 - ?) - kolář, vládní komisař (13P-2.2.)


Miroslav Čacký (1890 - 1936) - ? (14H.)

Oldřich Čacký (1913 - 1976) - obchodní příručí (14P-1.1.)

Marie Čacká a Josef Zavadil (1914 - 1976) - ? (14P-1.2.)

JOSEF ČACKÝ a KVĚTA MOUDŘICHOVÁ (1921 - 2002) - drogista, obchodní příručí, dělník v ČKD (14P-1.3.)

Blažena Čacká a Josef Bělohradský (1923 - ?) - ? (14P-2.)


Václav Čacký (1926 - 1995) - ? (15H.)