Rychlý odkaz na jednotlivé předky

JIŘÍK NEBESKÝ (1543 - 1594) - počátek rodu, rychtář a hospodář v Brozánkách (1.)


LUDMILA NEBESKÁ a Adam Převozník (1567 - ?)) - hospodáři v Brozánkách (2.)


JIŘÍ NEBESKÝ a Alžběta Jakoubková (1595 - před 1648) - hospodář v Brozánkách (3-1.)

Martin Nebeský (? - po 1650) - hospodář v Brozánkách, syn Jakub Nebeský - převozník na Čertovce (3-2.)


ADAM NEBESKÝ (asi 1620 - 1668) - rychtář a hospodář v Brozánkách (4.)


Jan Nebeský a Anna Jírová (1650 ? 1662 - po 1743) - voják Piccolomského regimentu, hospodář v Chramostku (5.)

Daniel Nebeský a Kateřina Peluňková - dědičný rychtář a hospodář v Brozánkách (5B.)

Václav Nebeský a Alžběta Butová (1657 - 1709) - hospodář v Hoříně (5H.)


Václav Nebeský (1678 - 1753) - hospodář v Brozánkách (6B.)

Václav Nebeský a Veronika Kučerová (1680 ? 1687 - 1759) - hospodář v Hoříně (6H.)

Daniel Nebeský a Anna, Dorota Vlachová (1692 - 750) - rychtář a hospodář v Brozánkách č.p. 4 (6H-B.)

JAN NEBESKÝ a Kateřina Bohuslavová (1701 - ?) - hospodář v Semilkovicích (6L.)


Václav Nebeský a Alžběta Štruplová, Anna  (1728 - 1792) - hospodář v Brozánkách (7B.)

Václav Nebeský (1716 ? 1717 ? 1718 - ?) - hospodář v Hoříně (7H.)

Jiří Nebeský a Terezie Heřmanová (1731 - 1772) - hospodář v Brozánkách č.p. 4 (7H-B.)

VÁCLAV MATĚJ NEBESKÝ a Alžběta Poláková (1716 ? 1726 - 1796) - hospodář v Letkách č.p. 7 (7L.)


Jiří Nebeský a Terezie Richterová (1760 - 1812) - šenkýř ve Straškově, rychtář a hospodář v Brozánkách (8B-1.)

Jan Nebeský a Kateřina Kothartová (1766 - ?) - hospodář v Brozánkách č.p. 16 (8B-2.)

Josef Ferdinand Nebeský (1790 - 1869) - komorník knížete Lobkowicze, pravděpodobný syn Tomáš Nebeský byl hostinský, vnuk Josef Nebeský byl sládek, pravnuk Jan Nepomuk Václav Nebeský byl c.k. revírní inspektor stráže bezpečnosti (8B-3.)

Josef Nebeský a Lidmila Butová (1763 - 1814) - hospodář v Hoříně (8H.) 

Václav Antonín Josef Nebeský a Kateřina Mrkvičková (1752 - ?) - hospodář v Šemanovicích č.p. 9 (8H-B-1.)

Jan Nebeský-Wojkowicz a Dorotoa Porschová (1757 - 1817) - hospodář v Kokoříně č.p. 10 (8H-B-2.)

Pavel Nebeský a Terezie Sklenářová (1773 - ?) - hospodář v Brozánkách č.p. 4 (8H-B-3.)

JAN NEBESKÝ a Kateřina Novotná (1746 - 1817) - rolník, chalupník v Letkách č.p. 18 (8L-1.)

Josef Nebeský a Marie Durasová (1747 - 1807) - hospodář v Želenicích č.p. 7 (8L-2.)

Jakub Nebeský a Josefa Šimůnková (1758 ? 1760 - 1839) - chalupník v Letkách č.p. 16 (8L-3.) 

Tomáš Nebeský (1762 - ?) - hospodář v Letkách č.p. 7 (8L-4.)Václav Nebeský a Josefa Valachová (1797 - 1848) - bankéř a kupec v Praze č.p. 166 (9B-1.)

Antonín Nebeský a Anna Brázdová (1810 - 1852) - hospodář v Brozánkách, zastřelen žárlivým sousedem (9B-2.)

Karel Nebeský a Barbora Mildnerová (1806 - 18044) - mlynář v Poříčí (9H-a.)

Václav Nebeský a Lidmila Plačková (1811 - 1851) - hospodář v Hoříně (9H-b.)

Václav Nebeský a Kateřina Vondráčková (1784 - ?) - hospodář v Šemanovicích č.p. 1 (9H-B-a-1.)

Jiří Nebeský a Kateřina Podlipská (1789 - ?) - kovářský mistr, syn František Nebeský měl syna Josefa Nebeského, který měl 6 dětí, prvorozenému Josefu Nebeskému se pak narodilo 8 dětí - z nichž Antonín Nebeský (1907 - 1942) byl zastřelen na Kobyliské střelnici (9H-B-a-2.)

Václav Nebeský-Wojkowicz a Alžběta Köcherová (1790 - 1821) - hospodář v Novém Dvoře u Kokořína č.p. 70 (9H-B-b-1.)

Jiří Nebeský-Wojkowicz a Anna Šmeissová (1792  1855) - hospodář v Kokoříně č.p. 22, dcera Marie Nebeská byla svobodná matka, její dcera Anna si vzala rovněž nemanželského syna Václava Sadílka, jejich dcera Božena Sadílková se pak provdala za Josefa Šantina (barona Josefa IV. d´Antin-Libechowskyho, obchodník zbožím kuchyňským (9H-B-b-2.)

Josef Nebeský a Marie Kaftanová (1794 - ?) - hospodář ve Chvalech (9H-B-1.)

Antonín František Ferdinand Nebeský a Emilie Micke (1804 - 1879) - přiženil se do pruského Krotoszyna (9H-B-2.)

Tomáš Nebeský (1795 - 1851) - sladovnický tovaryš, bydlel pravděpodobně v Praze č.p. 1046/II (Vodičková), pravděpodobně syn Antonín Nebeský vlastnil Dům U Modré štiky, druhý manžel jeho manželky Marie byl Karel Knobloch, který dovezl první plzeňské pivo do Prahy (9L.)

Josef Nebeský a Rozalie Šimůnková (1795 - ?) - ? (9L-1.)

JAN NEBESKÝ a Terezie Žůlová (1797 - 1861) - krejčovský mistr v Řeži (9L-2.)

Václav Nebeský a Anna Linhartová (1789 - 1864) - hospodář v Želenicích č.p. 7 (9Ž.)Jan Nepomuk Ferdinand Nebeský a Anna Linhartová (1834 - 1912) - zakladatel a spolumajitel uhelných dolů v Mostě (10B-a.)

Jan Nepomuk Nebeský a Salomena Schlöglová (1834 - 1897) - správce zemské pokladny suverénního knížectví Lichtenštejnského ve Vaduzu (10B-b-1.)

Václav Nebeský a Marie Čermáková (1835 - 1904) - hospodář v Brozánkách, dcera Anna Nebeská se provdala za plukovního lékaře z Vinohrad Viléma Krause (10B-b-2.)

Jiří Josef Nebeský a Emilie Antonyová (1841 - 1906) - knížecí zahradník v německém Wallerstein, žili i v srbském městě Vršac (10H-a.)

Josef Nebeský a Marie Etcerová (? - ?) - hospodář v Hoříně (10H-b.)

Josef Nebeský a Anna Růžičková (1808 - ?) - hospodář v Bosyni č.p. 53 a Jenichově č.p. 12 (10H-B-a.)

Václav Nebeský-Wojkowicz a Eliška Jungmannová, Tereza Fasterová (1818 - 1882) - obrozenecký básník Václav Bolemír Nebeský (10H-B-b.)

Václav Nebeský a Marie Sojková (1820 - 1882) - hospodář v Radotíně č.p. 1, syn Ferdinand Nebeský měl hostinec Na Vyskočilce v Malé Chuchli č.p. 1 (10Ž.)

Václav Nebeský a Josefa Zrubecká (1830 - ?) - koňák v Drastech č.p. 2 (10L-1.)

JOSEF NEBESKÝ a Alžběta Šar(b)ochová (1831 - 1886) - nádeník v Husinci č.p. 11 (10L-2.)


Eduard Jan Nepomuk Nebeský a Julie Linhartová (1864 - 1915) - profesor na Učitelském ústavu v Jičíně (11H-B-b-1.)

Alois Nebeský a Anna Růžičková, Marie Řeháková (1873 - 1925) - blíže nezjištěno (11H-b.)

Václav Nebeský a Anna Hošťáková, Kateřina Kudařová (1830 - ?) - Hořín, Střemy ? (11H-B-a-1.)

Josef Nebeský a Marie Kubešová, Živcová (1843 - 1912) - hospodář ve Ctiněvsi č.p. 49 (11H-B-a-2.)  

JUDr. Václav Nebeský a Emílie Chládková (1853 - ?) - advokát ve Velvarech a v Březnici, syn Václav Nebeský byl první český historik moderního umění, obchodník s obrazy v Paříži, knihovník, publicista (11H-B-b-1.)

PhC. Pavel Nebeský a Klotilda Vyžďálková (1861 - 1913) - správce Městské knihovny v Plzni, režisér, herec, překladatel, žurnalista, redaktor, manželka byla knihovnice, 2 synové zemřeli na tyfus, syn Pavel v 1. světové válce v srbské Grušici, další syn spáchal sebevraždu, dcera se provdala a významně se zapsala do novodobého knihovnictví (11H-B-b-2.)

JUDr. Jaroslav Nebeský a Helena Kličková (1871 - 1933) - vrchní soudní rada v Praze, manželka harfista v Národním divadle (11H-B-b-3.)

TOMÁŠ NEBESKÝ a Františka Malečková (1862 - 1928) - dělník ve skále, člen obecního zastupitelstva, zemědělec (11L1.)

Rozalie Nebeská a František Veselý (1865 - ?) - ? (11L-2.)

Otokar Nebeský a Anežka Mužíková (1858 - 1922) - hospodář v Radotíně č.p. 1, člen zastupitelstva, starosta, člen spolku rolníků (11Ž.)


Bohumil Jan Křtitel Nebeský a Emma Johana Lorenzová (1897 - ?) - malíř, krajinář, zajat v 1. světové válce, vstoupil do srbské fronty, syn René Mário Nebeský byl etnolog a tibetolog (12B-a.)

Miloslava Sára Nebeská a Hugo Epstein (1907 - 1978) - Epstein byl židovský obchodník s kůží v Mělníku, v roce 1939 na lodi S.S. President Harding odpluli do New Yorku a žili v New Jersey (12H-b.)

Josef Nebeský a Božena Tomsová (1875 - ?) -  (12H-B-a.)

Václav Nebeský a Helena Novotná (1899 - 1942) - modelář v ČKD, vlastnil pekárnu U Nebeských, zastupitel, člen školní rady, stavební a finanční komise, starosta obce a hasičů, zemřel v koncentračním táboře v Sachsenhausenu (12L-1.)

FRANTIŠEK VÁCLAV NEBESKÝ a Antonie Vintrová (1906 - ?) - rolník

Josef Eduard Nebeský (1889 -1966) - agrární politik, generální tajemník Ústřední řepařské jednoty, za podporu domácího odboje odsouzen na 12 let těžkého žaláře, syn Jaromír Nebeský pravděpodobně v roce 1968 emigroval do USA do Chicaga (12Ž-1.)

Otakar Jaroslav Nebeský a Anna Piskáčková (1892 - 1967) - po roce 1948 kočí a topič v libčické šroubárně, oženil se s vdovou z Kamýku č.p. 21, působil v obecním zastupitelstvu, dcera Zdenka Nebeská se provdala za škpt. Jaromíra Havelku, dcera Věra Nebeská tragicky zahynula při automobilové nehodě v Černým Vole (12Ž-2.) 


JIŘÍ NEBESKÝ a Ludmila Nebeská (1945 - dosud žije ) - zámečník u SSŽ (13L-3.)


PAVLÍNA NEBESKÁ (14L-1.)JAN ČADSKÝ (? 1475 - 1545 ?) - pravděpodobně sedlák nebo správce na panském poplužním dvoře (1.)


PROKOP ČADSKÝ (? 1505 - 1565 ?) - posel pověřován doručováním důležitých listin (2.)


MATOUŠ ČADSKÝ (? 1535 - 1600 ?) - ? (3.)


VONDRA ČADSKÝ (? 1578 - 1642 ?) - ? (4.)


JAN ČADSKÝ (1614 - 1680 ?) - ? (5.)


VÍT ČADSKÝ a Anna ? (1640 - 1698) - počátek rodu Lysolaje (6.)


Václav Čadský a Anna Nováková (1668 - 1743) - pravděpodobně lysolajský konšel (7-1.)

MATĚJ ČADSKÝ (1682 - 1757) - ? (7-2.)

Jan Čadský (? - 1767) - ? (7-3.)


Matěj Čadský a Magdalena ? (1692 - 1746) - ? (8H.)

ANNA ČADSKÁ a František Novák (? -?) - Velké Přílepy (8P-1.)

JOSEF ČADSKÝ (? - ?) - rychtář a hospodář v Přílepech č.p. 19 (8P-2.)


Josef Čadský a Anna Magdalena Sýkorová (1738 - 1819) - ? (9H.)

JOSEF ČADSKÝ a MAGDALENA NOVÁKOVÁ (? - po 1814) - rychtář a hospodář v Přílepech č.p. 18 (9P.)


Jan Křtitel Čadský a Marie Magdalena Pokorná (1738 - 1819) - ? (10H.)

VÁCLAV ČADSKÝ a Josefa Kmochová (1791 - ?) - oráč, podruh v Přílepech č.p. 18 (10P.)


Josef Čacký a Barbora Bémová (1811 - 1885) - ? (11H-1.)

Filip Čacký a Marie Šíchová (1815 - ?) - rolník v Horoměřicích č.p. 14 (11H-2.)

JOSEF ČADSKÝ a Alžběta Lefnerová (1825 - ?) - domkař, mlynářský tovaryš a jablečník (11P.)


Jan Čacký (1834 - 1872) - ? (12H-1.1.)

Josef Čacký a Alžběta Marie Turecká (? - ?) - rolník z Horoměřic č.p. 23 (12H-1.2.)

Václav Josef Čacký a Barbora Lefnerová (

František Josef Čacký a Marie Šepsová (1848 - ?) - nádeník, dělník v Horoměřicích (12P-1.)

ANTONÍN ČACKÝ a Alžběta Hájková (1852 - před 1939) - dělník a porodní bába (12P-2.)


Josef Čacký (1864 - 1917) - ? (13H.)

Josef Čacký a Rozalie Alžběta Fiřtová, Marie Volfová (1875 - 1915) - zedník (13P-1.1.)

Antonín Čacký a Božena Karbanová (1891 - ?) - kameník, legionář (13P-1.2.)

JOSEF ČACKÝ a Ludmila Minaříková (1885 - 1939) - obchodník v Horoměřicích (13P-2.1.)

Rudolf Čacký a Antonie Pařízková (1886 - ?) - kolář, vládní komisař (13P-2.2.)


Miroslav Čacký (1890 - 1936) - ? (14H.)

Oldřich Čacký (1913 - 1976) - obchodní příručí (14P-1.1.)

Marie Čacká a Josef Zavadil (1914 - 1976) - ? (14P-1.2.)

JOSEF ČACKÝ a KVĚTA MOUDŘICHOVÁ (1921 - 2002) - drogista, obchodní příručí, dělník v ČKD (14P-1.3.)

Blažena Čacká a Josef Bělohradský (1923 - ?) - ? (14P-2.)


Václav Čacký (1926 - 1995) - ? (15H.)